Menu

Maatregelen, coördinatie en regiekracht vanuit de overheid zijn nu nodig omdat de kwaliteit van de bedrijfsgezondheidszorg anders nog verder achteruit gaat. “Uitblijven van interventie zal een negatief effect hebben op gezond en veilig werken”, aldus VCP-voorzitter Nic van Holstein. De Vakcentrale voor Professionals (VCP) heeft een kritische brief (.pdf) geschreven aan de Tweede Kamer met het oog op een Algemeen Overleg op 14 januari a.s. over de bedrijfsgezondheidszorg.

Bedrijven hebben de laatste jaren minder geïnvesteerd in preventie en arbeidsgerelateerde zorg. Het huidige tekort aan bedrijfsartsen zal zonder interventies alleen maar toenemen. Volgens de VCP is het nu aan de overheid om stappen te zetten voor behoud, herstel en verbetering van de gezondheid en duurzame inzetbaarheid van werknemers. De vraag naar (preventieve) bedrijfsgezondheidszorg voor werknemers blijft achter omdat preventie ondergeschikt is geworden aan verzuimbegeleiding. Uit onderzoek in opdracht van SZW blijkt dat er onder werkgevers weinig belangstelling is voor preventie en geen extra investeringen te verwachten zijn in de bedrijfsgezondheidszorg.

Werkgevers zien liever nog minder taken voor de bedrijfsarts. De VCP pleit hierom voor het opnemen van een verplichte preventiemodule in het basiscontract. Daarnaast moet de Inspectiedienst SZW veel beter toezien op de vraag of een werkgever een arbocontract heeft. De Inspectiedienst SZW moet hiervoor meer capaciteit krijgen.
Ook is een forse investering in de opleiding tot bedrijfsarts nodig, vanwege de grote discrepantie tussen het aantal bedrijfsartsen nu en dat in de toekomst nodig is voor een kwalitatief goede bedrijfsgezondheidszorg. De directe financiering door de werkgever zou moeten worden doorbroken zodat het vak van bedrijfsarts weer onafhankelijk en interessant wordt gemaakt. Dit vergt een stelselwijziging zoals de VCP ook heeft benadrukt in het SER-advies ‘Betere zorg voor werkenden’.

Laatste nieuws

AI Act: wat is voor belang voor werknemers

28 mei 2024

AI Act: wat is voor belang voor werknemers

Wil je pensioenfondsbestuurder worden? Meld je dan nu aan!

27 mei 2024

Wil je pensioenfondsbestuurder worden? Meld je dan nu aan!

pensioenlab

22 mei 2024

Bijeenkomst PensioenLab: Een Succesvolle Afsluiting

Meer nieuws