Menu

Dit nieuwe belastingjaar brengt weer een aantal wijzigingen in premies en belastingen, ondanks dat veel bedragen zijn bevroren. De middeninkomens krijgen te maken met nivellering en een hogere marginale druk. In de eerste schijf is het belastingtarief verlaagd. De arbeidskorting en de algemene heffingskorting worden verder inkomensafhankelijk afgebouwd. De fiscale ruimte voor pensioenopouw wordt dit jaar verlaagd naar 2,15%. Er was de eerste dagen van het jaar onduidelijkheid over het eigen woningforfait. Zoals gebruikelijk hebben wij de premies en belastingen voor 2014 in een handzaam overzicht opgenomen.

Overzicht premies en belastingen 2014

Laatste nieuws

Nic van Holstein persfoto

30 mei 2023

Goede arbeidsvoorwaardelijke pensioenafspraken nodig – Eerste Kamer neemt nieuwe pensioenwet aan

Stichting van de Arbeid komt met handreiking cao-bepalingen ketenbenadering

30 mei 2023

Stichting van de Arbeid komt met handreiking cao-bepalingen ketenbenadering

Extra ondersteuning bij de aanvraag van een PAWW-uitkering

30 mei 2023

Extra ondersteuning bij de aanvraag van een PAWW-uitkering

Meer nieuws
Naar boven