Menu
Overzichten pensioenfondsen: verlagen of indexeren?

De Pensioenfederatie heeft op 3 maart jl. een overzicht (.pdf) gegeven met daarop de namen van de 26 pensioenfondsen die de pensioenen zullen moeten verlagen en met welk percentage. Hieruit blijkt dat helaas niet alle pensioenfondsen hun financiële positie voldoende hebben weten te verbeteren.

De verlagingen van die fondsen, die hun financiële positie onvoldoende hebben kunnen verbeteren, varieert tussen de 0,5% en de 7% en komt gemiddeld uit op 1,3%. Indien uw fonds een verlaging moet doorvoeren, dan heeft dit fonds dit al zelf aan u gecommuniceerd. Positief is dat het aantal fondsen lager is dan eerder werd verwacht en dat er een voorzichtige positieve ontwikkeling lijkt te zijn, waarbij de pensioensector als geheel er iets op vooruit is gegaan. Het is echter nog te vroeg om te spreken van duurzaam herstel. Naast het overzicht over de verlagingen is er ook een overzicht (.pdf) gepubliceerd met de fondsen die dit jaar de pensioenen of de pensioenopbouw geheel of gedeeltelijk kunnen verhogen met de prijs- en of loonontwikkeling.

Laatste nieuws

Belastingen en premies per 1 juli 2022

28 juni 2022

Belastingen en premies per 1 juli 2022

pensioen

27 juni 2022

8e Pensioennieuwsbrief VCP: nieuwe wetgeving en appreciatie doelen

Nieuw tijdvak aanvraag STAP-budget

23 juni 2022

Nieuw tijdvak aanvraag STAP-budget

Meer nieuws
Naar boven