Menu
Paneldiscussie PensioenPro 9 december Wet Toekomst Pensioenen

Op 9 december nam VCP-beleidsmedewerker Klaartje de Boer deel aan de paneldiscussie tijdens het PensioenPro jaarcongres. Het centrale thema was de nieuwe pensioenwet Toekomst Pensioenen, die sinds 26 november ter advisering bij de Raad van State ligt. De Boer verklaarde dat de VCP met grote belangstelling uitkijkt naar het advies van de Raad. “Mochten er verrassingen in staan, dan gaan de partijen opnieuw om de tafel om naar oplossingen te zoeken, zo is afgesproken.”

Juridische houdbaarheid

De inhoud van de pensioenwet is nog niet bekend. De VCP heeft wel eerder via internet gereageerd op een conceptvoorstel, afgelopen februari. “Toen hadden wij nog wel zorgen over de juridische houdbaarheid van de stelselherziening. Dat gold in bijzonder voor het bieden van adequate compensatie als gevolg van de afschaffing van de doorsneesystematiek en het invaren naar het nieuwe pensioen. De VCP is benieuwd hoe de Raad van State hier tegenaan kijkt.“ De Boer gaf aan dat over deze onderwerpen de afgelopen maanden veelvuldig overleg geweest met het ministerie SZW. “Als het goed is, is dit nu ook verwerkt in het wetsvoorstel, zoals dat naar de Raad van State is verstuurd. Zeker is dat niet want de VCP heeft het wetsvoorstel niet ingezien.”

Compensatie

“Verder herhaalde ze dat bij de herziening geen groepen deelnemers buiten de boot mogen vallen en dat we groepen die op voorhand nu al kritisch zijn goed moeten meenemen in wat de stelselherziening voor hen gaat betekenen. Adequate compensatie voor deelnemers die nadeel ondervinden van de stelselherziening is hierbij een belangrijk gemaakte afspraak in het Pensioenakkoord.

Bekijk hier de video, tekst gaat hieronder verder 

Nog geen contractkeuze

Verder gaf De Boer aan dat we ons nu nog in de verkenningsfase bevinden en dat het moment van een contract kiezen pas aan de orde is als de arbeidsvoorwaardelijke fase begint. Dus nadat het wetsvoorstel door beide Kamers is aangenomen. Tot die tijd is het zaak dat alle betrokken partijen aan de cao-tafels, ondernemingsraden en pensioenfondsen adequaat kennis opdoen van het nieuwe stelsel. Hiertoe worden op 13 januari transitiehandreikingen voor pensioenprofessionals gelanceerd door SZW in samenwerking met de Stichting van de Arbeid. “Mijn advies is dan ook: breng alles technisch in kaart vanuit het ‘als-dan vertrekpunt’ en maak pas keuzes wanneer alle ins en outs van de nieuwe wetgeving bekend zijn.”

Laatste nieuws

Advies aan Hoge Raad over toepassen arbeidskorting bij WGA-uitkering

24 juni 2024

Advies aan Hoge Raad over toepassen arbeidskorting bij WGA-uitkering

Politie stopt bijstand deurwaarders, politiebureaus weer dicht

19 juni 2024

Politie stopt bijstand deurwaarders, politiebureaus weer dicht

Ben jij mantelzorger? Vul dan nu onze enquête in.

19 juni 2024

Ben jij mantelzorger? Vul dan nu onze enquête in.

Meer nieuws