Menu

Culemborg, 24 mei 2011

Partijen uiten gezamenlijk hun zorgen over Wet werken naar vermogen

Met het oog op een overleg in de Tweede Kamer op 25 mei a.s. hebben tal van cliëntenorganisaties, zorgorganisaties en vakbeweging, waaronder de MHP, hun zorgen geuit. Zij hebben dit benadrukt in een gezamenlijke brief.

Door een wet in voorbereiding (Wet Werken naar Vermogen) gaan gedeeltelijk arbeidsgeschikte Wajongeren over naar de bijstand, die door de gemeenten wordt uitgevoerd. Partijen benadrukken nog eens dat de voorstellen er niet in voorzien hoe Wajongeren beter aan het werk kunnen worden geholpen. Er worden grote vraagtekens geplaatst bij de bezuinigingen en de uitvoerbaarheid van de voorstellen. Als Wajongeren niet beter aan het werk kunnen worden geholpen, zullen zij uiteindelijk opdraaien voor de bezuinigingen.

Download hier de brief, die is ondertekend door tien organisaties.

Laatste nieuws

Nic van Holstein

27 februari 2024

In gesprek met Nic van Holstein: De poort naar politiek Den Haag

Arbeidsmarkt diversiteit architect

22 februari 2024

Meer werknemers bouwen pensioen op!

Steun het wetsvoorstel toezicht gelijke kansen

20 februari 2024

Steun het wetsvoorstel toezicht gelijke kansen

Meer nieuws