Menu

Culemborg, 24 mei 2011

Partijen uiten gezamenlijk hun zorgen over Wet werken naar vermogen

Met het oog op een overleg in de Tweede Kamer op 25 mei a.s. hebben tal van cliëntenorganisaties, zorgorganisaties en vakbeweging, waaronder de MHP, hun zorgen geuit. Zij hebben dit benadrukt in een gezamenlijke brief.

Door een wet in voorbereiding (Wet Werken naar Vermogen) gaan gedeeltelijk arbeidsgeschikte Wajongeren over naar de bijstand, die door de gemeenten wordt uitgevoerd. Partijen benadrukken nog eens dat de voorstellen er niet in voorzien hoe Wajongeren beter aan het werk kunnen worden geholpen. Er worden grote vraagtekens geplaatst bij de bezuinigingen en de uitvoerbaarheid van de voorstellen. Als Wajongeren niet beter aan het werk kunnen worden geholpen, zullen zij uiteindelijk opdraaien voor de bezuinigingen.

Download hier de brief, die is ondertekend door tien organisaties.

Laatste nieuws

Advies aan Hoge Raad over toepassen arbeidskorting bij WGA-uitkering

24 juni 2024

Advies aan Hoge Raad over toepassen arbeidskorting bij WGA-uitkering

Politie stopt bijstand deurwaarders, politiebureaus weer dicht

19 juni 2024

Politie stopt bijstand deurwaarders, politiebureaus weer dicht

Ben jij mantelzorger? Vul dan nu onze enquête in.

19 juni 2024

Ben jij mantelzorger? Vul dan nu onze enquête in.

Meer nieuws