Menu
VCP pensioenakkoord

De pensioenmaatregelen die minister Koolmees vandaag heeft aangekondigd kunnen goed uitpakken, maar veel hangt af van hoe de rente en de beurzen zich de komende tijd zullen gedragen. Dat zegt de VCP in een reactie op de brief die Koolmees vandaag naar de Tweede Kamer heeft gestuurd. “We vinden het positief dat de minister met deze brief probeert rust te creëren. Daar hebben wij ook op aangedrongen. Het is nu zaak om door te gaan met de uitwerking van het pensioenakkoord”, zegt VCP-vicevoorzitter Gerrit van de Kamp.

Dagkoers

De maatregelen van Koolmees zijn erop gericht het komende jaar pensioenkortingen tegen te gaan en stijgende premies en verlaging van de pensioenopbouw te voorkomen. “Of het ook allemaal gaat werken weten we pas op 31 december, als de dekkingsgraden van de pensioenfondsen bekend zijn. De onzekerheid is verminderd, maar nog niet geheel verdwenen. Dat is anders dan de ‘pauzeknop’ die wij voor ogen hadden. Het blijft een pakket dat sterk afhankelijk is van één bepaalde dagkoers. Zakt de rente die dag bijvoorbeeld, dan kan dat tot grote uitslagen leiden. Met de huidige ‘koersen’ zullen de maatregelen van de minister rust geven in 2020”, aldus VCP-vicevoorzitter Gerrit van de Kamp.

Risicovrije rente

Door de dreigende kortingen staat het vertrouwen in een nieuw pensioenstelsel onder grote druk. De bonden vroegen Koolmees daarom met een versoepeling van de pensioenregels te komen, zodat er in alle rust kan worden doorgewerkt aan de uitwerking van het in juni gesloten pensioenakkoord. Ondanks goede rendementen moeten pensioenfondsen bij het berekenen van hun verplichtingen uitgaan van een risicovrije rente, waardoor ze de pensioenuitkeringen moeten korten. Nu kortingen doorvoeren, premies verhogen of opbouw verlagen past niet in het streven om te komen tot een nieuw stelsel dat gebaseerd is op andere uitgangspunten.

Tijdelijk pakket

De VCP waarschuwt ervoor dat we bij een aanhoudend lage rente volgend jaar weer terug bij af kunnen zijn. Gisteren meldde het CPB vanaf 2021 meerdere jaren van kortingen te verwachten bij grote pensioenfondsen als ABP en PME. “Wij hadden daarom liever een pakket aan maatregelen gezien dat voor de komende jaren rust en helderheid geeft aan de pensioendeelnemers, ook omdat er in 2021 nog grote veranderingen aankomen met gevolgen voor de pensioenfondsen. Zo moeten zij bijvoorbeeld gaan rekenen met de strengere parameters van de commissie Dijsselbloem.

Premies en opbouwpercentages gelijk houden

Naast enkele maatregelen om kortingen te beperken, doet de minister een oproep aan cao-partijen om de premies en de opbouwpercentages volgend jaar, waar mogelijk, gelijk te houden en ook hier een ‘pas op de plaats’ te maken. Dit is van belang voor de 60 pensioenfondsen, die volgend jaar hun opbouw- en premiebeleid moeten vaststellen en nu als gevolg van de lage rente en de huidige rekenregels met hun rug tegen de muur staan. De VCP onderschrijft deze oproep volmondig, maar constateert ook dat de fondsbesturen hier wel in mee moeten kunnen gaan. De VCP rekent er dan ook op dat de toezichthouder DNB de lijn van de minister onderschrijft en hier in haar toezicht ruimte voor zal bieden.

Laatste nieuws

Verlenging IOW

29 mei 2024

VCP stelt aanpassingen voor evenwichtiger uitvoering in uitkeringsfase

AI Act: wat is voor belang voor werknemers

28 mei 2024

AI Act: wat is voor belang voor werknemers

Wil je pensioenfondsbestuurder worden? Meld je dan nu aan!

27 mei 2024

Wil je pensioenfondsbestuurder worden? Meld je dan nu aan!

Meer nieuws