Menu
Pensioen in meerdere scenario’s toegevoegd aan mijnpensioenoverzicht.nl

In de Wet pensioencommunicatie 2015 is vastgelegd dat vanaf 2019 deelnemers er via www.mijnpensioenoverzicht.nl op gewezen moeten worden dat de hoogte van het te bereiken pensioen niet vaststaat en dat inflatie effect heeft op de koopkracht van het pensioen. Een aantal pensioendeelnemers heeft hierom vanaf 30 september inzicht gekregen middels een vooruitblik in wat hun pensioen straks waarschijnlijk waard is bij diverse scenario’s. Dit moet gaan gebeuren door drie mogelijke pensioenuitkomsten te tonen: goed weer scenario, slecht weer scenario en verwacht scenario. Voor de overige pensioendeelnemers zal dit nog dit jaar mogelijk worden gemaakt. De vooruitblik laat zien dat het pensioen hoger of lager kan uitvallen als de economie mee of tegen zit. Zo kunnen pensioendeelnemers inschatten of hun pensioen later voldoende zal zijn om van te leven.

Inflatie en rente
Deze nieuwe vooruitblik komt op Mijnpensioenoverzicht.nl naast de pagina ‘mijn pensioen straks’. Het bedrag op die pagina houdt geen rekening met mogelijke prijsstijgingen (inflatie). Op de pagina vooruitblik is dat wel geval. Ook wordt rekening gehouden met mogelijke renteontwikkelingen. Zo wordt beter inzichtelijk wat iemand later met het opgebouwde pensioen kan doen. Bij een hoge inflatie en lage rente kun je minder met je pensioen kopen, en omgekeerd. De nieuwe vooruitblik toont drie bedragen die verschillende scenario’s laten zien.

Aanspraken
De extra informatie verandert niets aan de aanspraken of rechten van deelnemers en staat los van mogelijke kortingen of de uitwerking van een nieuw pensioenstelsel, waar nu aan wordt gewerkt. De aangepaste AOW-leeftijd wordt de komende maanden in de bedragen verwerkt. Deze vooruitblik geeft beter inzicht in de waarde van het te verwachten pensioen, dus wat je ervoor kunt kopen. Mensen kunnen het te verwachten pensioen vergelijken met hun huidige netto-inkomen.

De VCP zal de komende tijd de reacties van haar leden op deze toevoeging op mijnpensioenoverzicht.nl monitoren. De VCP is kritisch op de vraag of dit zal leiden tot meer inzicht en handelingsperspectief bij pensioendeelnemers.

Wil je zelf meer inzicht hebben in wat je pensioen waard is, kijk op website www.mijnpensioenoverzicht.nl

Een korte toelichting op de nieuwe vooruitblik vind je op dit filmpje: https://youtu.be/Mi4vm7UPofE
Voor een uitgebreide Q&A, klik hier.

Laatste nieuws

coalitieakkoord

16 mei 2024

Eerste reactie VCP: Gemengde gevoelens bij hoofdlijnenakkoord 2024-2028

acties vakbonden vroegpensioen

15 mei 2024

Vakbonden: ‘Onvermijdelijk hardere acties als regeling er niet komt’

De Participatiewet schiet tekort, fundamentele verbeteringen nodig

14 mei 2024

De Participatiewet schiet tekort, fundamentele verbeteringen nodig

Meer nieuws