Menu
Pensioen meer dan 100.000 deeltijdwerkers in gevaar

Voor meer dan honderdduizend deeltijdwerkers dreigt een lager pensioen als zij fiscaal minder kunnen opbouwen. Veel politieke partijen willen de grens waarbinnen fiscaal gunstig pensioen kan worden opgebouwd verlagen. De Vakcentrale voor Professionals (VCP) wijst dit resoluut van de hand. Volgens de VCP zal een verlaging grote groepen deeltijders hard treffen. De fiscale pensioenopbouw van deeltijdwerkers is afgeleid van wat zij als voltijder zouden verdienen. Zij associëren zichzelf niet met een hoger inkomen maar worden wel geraakt.

Verlaging aftrekbaarheid pensioenpremie
Op dit moment ligt de grens tot waar er fiscaal pensioen kan worden opgebouwd op ruim 103.000 euro, maar verschillende partijen zijn in hun verkiezingsprogramma voor een verdere verlaging tot anderhalf of twee keer modaal. Dit heeft niet alleen gevolgen voor mensen met een voltijdbaan. Bij mensen die in deeltijd werken wordt de norm naar rato lager. “Dit treft een groot deel van de middengroepen, zoals docenten, in hun portemonnee. Uit onze achterban komen veel zorgelijke signalen hierover”, zegt VCP-voorzitter Nic van Holstein.

Schaf de aftoppingsgrens af en verlaag hem zeker niet
De VCP is al geen voorstander van de huidige grens van 103.000 euro en er dus ook zeker niet voor om deze verder te verlagen. PvdA, D66, GroenLinks, ChristenUnie, SGP en SP willen de pensioenopbouw (fiscaal) beperken. ‘Dit betekent een financiële strop voor honderdduizenden mensen met een middeninkomen. Wij vinden dat mensen ongeacht hun inkomen in staat moeten worden gesteld een gedegen pensioen op te bouwen. De politieke partijen realiseren zich onvoldoende dat een verlaging grote groepen werknemers hard zal treffen.’

Rekenvoorbeeld
Veel deeltijders voelen zich bij de term hoge inkomens niet aangesproken, terwijl zij wel worden getroffen.

Een simpel rekenvoorbeeld laat zien hoeveel impact verlaging van de grens kan hebben. VCP-voorzitter Nic van Holstein: “Stel dat de grens komt te liggen op twee keer modaal, 74.000 euro. Dan heeft dat impact op een docent die in deeltijd drie dagen per week werkt en 45.600 euro pensioengevend inkomen verdient. Hij wordt al geraakt omdat het voltijdsinkomen boven de 74.000 euro bruto komt.” Voor docenten die meer verdienen gaat het om meer pensioenopbouw.

Welke partij neemt welke maatregelen?
Veel partijen nemen maatregelen op het gebied van de fiscale behandeling van pensioenen. De grens voor verplichte pensioenopbouw wordt verlaagd door de PvdA (naar twee keer modaal) en D66 (naar maximumdagloon). Tot de huidige aftoppingsgrens van ruim 100.000 euro kan vrijwillig fiscaal gefaciliteerd worden opgebouwd. De aftoppingsgrens voor de aftrekbaarheid van pensioenpremies wordt verlaagd door GroenLinks (naar twee keer modaal), ChristenUnie en SGP (beiden naar anderhalf keer modaal).
De SP introduceert een aftopping op het belastingtarief voor premieaftrek, terwijl VNL de fiscale aftrekbaarheid van pensioenpremies volledig afschaft. 

Laatste nieuws

VCP-voorzitter Nic van Holstein bezoekt Chemelot

10 april 2024

VCP-voorzitter Nic van Holstein bezoekt Chemelot

Week van de Overgang: Maak Werk van Gezondheid en Welzijn

10 april 2024

Week van de Overgang: Maak Werk van Gezondheid en Welzijn

VCP bestaat 10 jaar en 50 jaar

10 april 2024

VCP bestaat 10 jaar en 50 jaar

Meer nieuws