Menu

De Pensioenfederatie heeft woensdag jl. haar onderzoek naar twee door de SER ontwikkelde prototypes voor nieuwe pensioencontracten gepresenteerd. De VCP zal de rapporten intern bespreken en betrekken in haar nadere standpuntbepaling. De SER zal de uitkomsten meenemen in de lopende pensioendialoog en in haar brief van bevindingen, die in het vroege voorjaar verschijnt.

Diverse rapporten
Het kabinet had in zijn Perspectiefnota aangegeven deze prototypes interessant te achten voor een nadere verkenning. De Pensioenfederatie heeft beide prototypes onderworpen aan een praktijktoets op pensioenfondsniveau, bij 10 verschillende pensioenfondsen. Er is gekeken naar de uitwerking op het pensioenresultaat, de communicatie, de uitvoerbaarheid en er is een uitgebreide analyse gemaakt van de juridisch-fiscale aspecten. De algemene indruk is dat beide prototypes kunnen werken en uitvoerbaar zijn. Er zijn verschillen in de mate waarin zij inspelen op een aantal waarden die de Pensioenfederatie heeft geformuleerd. Voor een belangrijk deel heeft dit te maken met verschillen in de modellering van de prototypes.

Waardevolle input
‘Met het nu gepresenteerde onderzoek levert de Pensioenfederatie waardevolle input voor de pensioendialoog over de toekomst van ons pensioenstelsel. Het laat zien wat de voor- en nadelen zijn van de verschillende pensioencontracten’, aldus VCP-voorzitter Nic van Holstein. De Pensioenfederatie heeft op korte termijn veel werk verzet. Er ligt nu genoeg materiaal om te bekijken aan welke knoppen in beide varianten kunnen worden gedraaid om tot een beter resultaat te komen.

De VCP zal de inhoud van de rapporten bespreken met vertegenwoordigers van de aangesloten organisaties. De uitkomsten zullen worden betrokken bij de nadere standpuntbepaling van de VCP.

Zie hier de link naar de website van de Pensioenfederatie vanwaar de rapporten, indien gewenst, kunnen worden gedownload.

Laatste nieuws

Pensioenfederatie lanceert handige tool: ‘Bij welk pensioenfonds hoor ik?’

22 maart 2023

Pensioenfederatie lanceert handige tool: ‘Bij welk pensioenfonds hoor ik?’

Grote zorgen om het leidend maken van medisch oordeel bedrijfsarts

21 maart 2023

Grote zorgen om het leidend maken van medisch oordeel bedrijfsarts

Petitie: De VCP pleit voor behoud inkomensondersteuning ouderen

21 maart 2023

Petitie: De VCP pleit voor behoud inkomensondersteuning ouderen

Meer nieuws
Naar boven