Menu

Culemborg, 20 februari 2012

Pensioenfondsen kondigen mogelijke verlaging pensioenaanspraken aan

De MHP maakt zich zorgen dat veel deelnemers mogelijk te maken krijgen met een verlaging van hun pensioenaanspraken. Door de gestegen levensverwachting en de situatie op de financiële markten is een groot deel van de pensioenfondsen door zijn kritische ondergrenzen gezakt.

De voorgenomen pensioenverlagingen, zoals aangekondigd door de fondsen, zijn echter nog geen vaststaand feit. Wanneer de financiële markten weer aantrekken, kunnen de uiteindelijke kortingen er heel anders uit komen te zien. Hierover zal pas eind 2012 meer helderheid ontstaan. Dan zal ook pas een definitief besluit over een eventuele verlaging van de pensioenaanspraak kunnen worden genomen.

Op 20 februari jl. heeft pensioenfondstoezichthouder De Nederlandsche Bank (DNB) bekendgemaakt dat mogelijk 103 pensioenfondsen de pensioenaanspraken in 2013 moeten verlagen. Dit om de financiële posities van de fondsen weer gezond te maken. Dit kan in totaal circa 7,5 miljoen actieve deelnemers, gepensioneerden en zogenoemde slapers raken. Op grond van de laatste cijfers zal de gemiddelde verlaging van de pensioenaanspraken van alle deelnemers (jong en oud) bij deze pensioenfondsen ongeveer 2,3% bedragen. Een achttal fondsen is overigens al genoodzaakt om in 2012 de pensioenaanspraken te korten.

Volgens MHP-berekeningen zou de gemiddelde verlaging met 2,3% de volgende consequenties hebben. Bij een aanvullend pensioen van 1.000 euro per maand, heeft men maandelijks 16 euro minder te besteden. Bij een aanvullend pensioen van 2.000 euro zou dit netto 29 euro per maand schelen.

De Pensioenfederatie (koepelorganisatie van de Nederlandse pensioenfondsen) heeft een lijst gepubliceerd, waarop de meeste fondsen staan, die een kortingsmaatregel hebben moeten aankondigen naar hun deelnemers. Zie hier de lijst.

Laatste nieuws

Verlenging IOW

29 mei 2024

VCP stelt aanpassingen voor evenwichtiger uitvoering in uitkeringsfase

AI Act: wat is voor belang voor werknemers

28 mei 2024

AI Act: wat is voor belang voor werknemers

Wil je pensioenfondsbestuurder worden? Meld je dan nu aan!

27 mei 2024

Wil je pensioenfondsbestuurder worden? Meld je dan nu aan!

Meer nieuws