Menu

De continue wijzigingen van wet- en regelgeving op gebied van pensioenen maken de weg naar een houdbaar en toekomstbestendig pensioencontract niet makkelijker. De VCP is daarom positief over het aangekondigde brede onderzoek naar omstandigheden voor pensioenfondsen.

De financiële posities van onze pensioenfondsen staan door voortdurende veranderende wet- en regelgeving en beleidskeuzes van SZW en DNB op het gebied van pensioenen onder druk. Een voorbeeld hiervan is de op 14 juli jl. door DNB ingevoerde rekenrente voor de pensioenverplichtingen op de lange termijn. Maatregelen worden ingevoerd alvorens men goed zicht heeft op de gevolgen en de effecten voor pensioendeelnemers. Onduidelijk zijn de effecten van dit besluit op dekkingsgraden, pensioenverplichtingen, aanspraken en pensioenpremies en op de arbeidsvoorwaarden.

Het is dan ook terecht dat staatssecretaris Klijnsma in een brief (.pdf) d.d. 8 september jl. op verzoek van de Tweede Kamer en de sociale partners aangeeft dat zij vóór 7 oktober a.s. zal komen met een breder onderzoek naar de veranderde marktomstandigheden, de nieuwe financiële spelregels als gevolg van het nieuwe FTK en de aanpassing van de UFR. Het onderzoek kijkt naar de periode van 1 januari 2015 tot en met 31 december 2020. Ook de premies voor 2021 komen in het onderzoek aan bod. De Stichting van de Arbeid, Pensioenfederatie, DNB en Centraal Planbureau zullen bij dit onderzoek door het Ministerie van SZW worden betrokken.

Bron: De Nationale Beeldbank / Ivonne Wierink

Laatste nieuws

Pensioenbedrag ineens wederom uitgesteld

24 januari 2023

Pensioenbedrag ineens wederom uitgesteld

Commissiedebat pensioenonderwerpen in Tweede Kamer

18 januari 2023

Commissiedebat pensioenonderwerpen in Tweede Kamer

Pensioenblog: Fabian Ouwehand VCP Young Professionals pensioenwoordvoerder

10 januari 2023

Pensioenblog: Fabian Ouwehand VCP Young Professionals pensioenwoordvoerder

Meer nieuws
Naar boven