Menu
Pensioenlab 2.0 weer bruisend van start!

Op 29 januari jl. hebben de PensioenLabjongeren van CNV-jongeren, FNV-Jong en MHP Young Professionals hun adviesaanvragen gepresenteerd aan een grote groep bobo’s uit de Pensioenwereld. Dit deden zij tijdens het PensioenLabdiner bij De Nederlandsche Bank.

Het doel van de avond was om Pensioenlabjongeren en de bobo’s met elkaar in contact te brengen en er was de gelegenheid om kennis uit te wisselen en de adviesvragen aan te scherpen. De adviezen zullen ingaan op vraagstukken die momenteel leven ten aanzien van ons aanvullend pensioen. De adviesvragen zijn als volgt geformuleerd:

  1. Hoe waarborg je en zorg je voor diversiteit binnen het pensioenfondsbestuur, ook met het oog op de nieuwe Code Pensioenfondsen? Met diversiteit wordt zowel jong/oud als man/vrouw als allochtoon/autochtoon bedoeld.
  2. Welke praktische/tastbare gevolgen heeft de overstap naar een pensioenstelsel met individuele keuzevrijheid en opbouw?
  3. Leg in begrijpelijke taal de kern van de huidige pensioendiscussie uit en de herkomst van deze discussie.
  4. Creëer een compleet nieuwe pensioenregeling met als enige voorwaarde: evenwichtige belangenbehartiging tussen generaties.
  5. Welke invloed heeft de opschaling van pensioenfondsen op evenwichtige belangenbehartiging?

Op 21 mei a.s. zullen de PensioenLabjongeren hun adviezen aan de pensioensector gaan presenteren. Zij zullen de komende maanden hun adviesaanvragen gaan uitwerken in een advies aan de sector. Reserveer de datum dus alvast in uw agenda als u hierin interesse heeft.

Het doel van het PensioenLab is de inspraak van jongeren in de pensioenwereld vergroten. Het PensioenLab geeft gevraagd en ongevraagd advies en formuleert een visie op belangrijke thema’s. Daarnaast is het PensioenLab een belangrijke kweekvijver voor toekomstig pensioenfondsbestuurders.

Fotograaf: Michel Utrecht

Laatste nieuws

Ledencongres De Unie: koopkrachtverlies is een groot probleem

17 april 2024

Ledencongres De Unie: koopkrachtverlies is een groot probleem

Magazine Nationaal Ambtenarencongres 2024: Samen aan de slag met Sociale veiligheid

16 april 2024

Magazine Nationaal Ambtenarencongres 2024: Samen aan de slag met Sociale veiligheid

webinar arbeidsvoorwaarden

16 april 2024

Terugblik webinar over arbeidsvoorwaarden voor jongeren

Meer nieuws