Menu
Verantwoord beleggen jongeren

De projecten PensioenLab en PensioenLab Academie gaan binnenkort weer van start. Het afgelopen jaar is er hard gewerkt om dit mogelijk te maken. De projecten zijn in een nieuw jasje gestoken. Interesse om deel te nemen? Houd dan de website www.pensioenlab.nl in de gaten. Binnenkort start de werving.

PensioenLab Academie

Stichting PensioenLab vindt het belangrijk dat jongeren zijn vertegenwoordigd in pensioenfondsbesturen. Dit gebeurt nu nog te weinig. PensioenLab is een samenwerking aangegaan met SPO om jaarlijks 10 tot 15 jongeren op te leiden tot pensioenfondsbestuurder. Het opleidingsprogramma wordt door PensioenLab aangevuld met werkbezoeken, boardroomsimulaties en een netwerkbijeenkomst. Ook krijgen de jongeren een mentor en lopen zij stage gedurende het traject om direct ervaring op te doen in de praktijk. De jongeren hebben na afloop van het opleidingstraject de kennis, vaardigheden én het juiste netwerk om een goede start te maken als pensioenfondsbestuurder. Daarnaast organiseert PensioenLab masterclasses om jongeren te informeren en enthousiasmeren over pensioenen én voor jongeren die geïnteresseerd zijn in een rol in een verantwoordingsorgaan.

PensioenLab

Het doel van PensioenLab is om jongeren een stem te geven in de pensioendiscussie. Jongeren gaan aan de slag met interessante pensioenvraagstukken. Zij krijgen hierbij alle ruimte om hun kennis, vaardigheden en creativiteit in te zetten om tot een goed advies te komen. Na afloop van het traject presenteren de jongeren het advies zelf aan de pensioensector. PensioenLab wil een bredere groep aanspreken door het pensioenvraagstuk vanuit verschillende disciplines te benaderen, zoals communicatie, duurzaamheid en financieel perspectief. Een pensioenvraagstuk wordt zo vanuit verschillende invalshoeken benaderd. Ook zal de tijdsduur verschillen waardoor het voor meer jongeren mogelijk wordt om deel te nemen.

Stichting PensioenLab

Stichting PensioenLab is opgericht door VCP Young Professionals, CNV Jongeren en FNV Young & United. PensioenLab wil meer jongeren enthousiast maken voor een plek in een pensioenfondsbestuur of een verantwoordingsorgaan en een stem geven in het pensioendebat. Meer informatie over de projecten en de werving volgt binnenkort.

Laatste nieuws

Ruud Stegers, Gerrit van de Kamp en Wouter Koolmees

22 september 2021

7e Pensioennieuwsbrief VCP: Waar staan we met de uitwerking van het Pensioenakkoord?

CMHF: tijd is rijp voor Deltaplan publieke sector

22 september 2021

CMHF: tijd is rijp voor Deltaplan publieke sector

Inkomen moet omhoog, werkdruk omlaag

21 september 2021

Inkomen moet omhoog, werkdruk omlaag

Meer nieuws
Naar boven