Menu
PensioenLab en PensioenLabAcademie gaan van start

Meer dan 100 jongeren staan klaar om zich de komende maanden actief te mengen in de pensioendiscussie of gaan zich verdiepen in pensioenen en het besturen van pensioenfondsen. Ze doen mee aan de projecten van de Stichting PensioenLab, dat speciaal daarvoor is opgericht door jongeren van VCP, FNV en CNV.

Pensioenakkoord en pensioenfondsbesturen
Ongeveer de helft van de groep gaat actief aan de slag met het Pensioenakkoord, dat in juni werd gesloten. Zij komen in mei met een advies. Dat zal gaan over zaken als verplichtstelling, wie de compensatie betaalt voor afschaffing van de doorsneesystematiek en wanneer een pensioenfonds al dan niet moet korten. Ook wordt er gekeken naar het verkleinen van de witte vlek (mensen zonder aanvullend pensioen). De andere groep gaat een opleidingstraject volgen om zich voor te bereiden op deelname in een pensioenfondsbestuur, deelnemersraad of verantwoordingsorgaan. Dat gebeurt in de zogeheten PensioenLabAcademie.

Enthousiasmeren
Stichting PensioenLab wil meer jongeren enthousiast maken voor een plek in een pensioenfondsbestuur of een verantwoordingsorgaan en een stem geven in het pensioendebat. Nu is maar 2 procent van pensioenfondsbestuurders jonger dan 35 jaar. Jongeren die meer willen weten zijn van harte welkom. Kijk daarvoor op www.pensioenlab.nl.

Laatste nieuws

Sociale zekerheid

24 september 2020

Aanvullend sociaal pakket: werknemers moeten zelf grip houden

Gelijke beloning mannen en vrouwen: herziene handreiking

21 september 2020

Gelijke beloning mannen en vrouwen: herziene handreiking

Coronacrisis goede reden voor update RI&E

21 september 2020

Coronacrisis goede reden voor update RI&E

Meer nieuws
Naar boven