Menu
PensioenLab viert 10-jarig jubileum op eindevent

Stichting PensioenLab bestaat alweer 10 jaar, dat werd gisteren gevierd tijdens het eindevent. “Er is veel bereikt de afgelopen jaren, maar er is nog genoeg werk aan de winkel”, zegt Sacha Heemskerk, bestuurslid van Stichting PensioenLab. Tijdens het eindevent hebben jongeren hun adviezen gepresenteerd aan de pensioensector én zijn de diploma’s overhandigd aan de jongeren om aan de slag te gaan als pensioenfondsbestuurder.

10 jaar PensioenLab

De afgelopen jaren is er veel bereikt. Jongeren hebben tientallen adviezen gegeven aan de pensioensector. Daarmee hebben jongeren een stem gekregen in het pensioendebat. In de diverse projecten zijn jongeren bewust gemaakt van het belang van pensioen en van informatie voorzien. “PensioenLab heeft veel bekendheid gegenereerd, de sector weet ons goed te vinden. Daar zijn we trots op! Maar de komende jaren is PensioenLab ook hard nodig, zeker nu we in de transitiefase zitten naar een nieuw pensioenstelsel waarbij de zwaarte van de pensioenopbouw aan het begin van de carrière komt te liggen en het bewustzijn van jongeren hiervan nóg belangrijker wordt”, zegt Heemskerk.

Adviezen van jongeren

Vier groepen jongeren hebben een advies uitgebracht aan de sector. Ieder groepje heeft een vraagstuk vanuit een andere discipline benaderd, namelijk communicatie, innovatie, gedragseconomie en duurzaamheid. Eén van de adviezen is om het mogelijk te maken om na 10 dienstjaren 10% van het opgebouwde pensioen uit te keren vanaf 35 jaar. Kiest men niet, dan gebeurt er ook niets, wil men wel kiezen dan wordt men goed begeleid bij deze keuze. Mensen worden zo meer bij hun pensioen betrokken en financieel bewust. Een ander groepje heeft een pensioenvergelijker bedacht, waarbij je zelf kan filteren op aspecten die voor jou belangrijk zijn, zoals diversiteit, duurzaamheid, kosten en dekkingsgraad. De oproep van jongeren aan de sector is: ‘Ga met de adviezen aan de slag!’ Zie voor een volledig overzicht van de adviezen het visieboek. Wil je ook een advies uitbrengen aan de pensioensector? Meld je dan hier aan.

Jonge pensioenfondsbestuurders

Dit jaar heeft PensioenLab in samenwerking met SPO tien jongeren opgeleid tot pensioenfondsbestuurder. De afgelopen periode zijn de jongeren klaargestoomd om aan de slag te gaan als bestuurder. De SPO opleiding is door PensioenLab aangevuld met werkbezoeken, masterclasses en een boardroom simulatie. Ook hebben de jongeren tijdens het opleidingstraject stage gelopen bij een pensioenfonds om direct praktijkervaring op te doen. Tijdens het eindevent hebben zij het diploma (geschiktheidsniveau-A) in ontvangst mogen nemen en kunnen zij aan de slag in de sector als pensioenfondsbestuurder.

 

PensioenLab academie

Laatste nieuws

VCP heeft grote zorgen bij werkwijze arbeidsongeschiktheidsbeoordelingen door UWV

25 juni 2024

VCP heeft grote zorgen bij werkwijze arbeidsongeschiktheidsbeoordelingen door UWV

Wat verandert er in het arbeidsrecht en sociale zekerheid per 1 juli 2024?

25 juni 2024

Wat verandert er in het arbeidsrecht en sociale zekerheid per 1 juli 2024?

uitkerinsglasten

25 juni 2024

Gezondheid Nederlanders steeds slechter

Meer nieuws