Menu
Pensioenlabel draagt bij aan daling aantal mensen zonder pensioenopbouw

De jongerenorganisatie van de VCP roept Tweede Kamerleden op om de minister te vragen een wettelijke basis te bieden voor het realiseren van het zogeheten Pensioenlabel. Daarop kunnen werkenden in een oogopslag zien of een werkgever een pensioenregeling aanbiedt en of die regeling ook deugt. Een Pensioenlabel maakt jongeren bewust van de noodzaak om pensioen op te bouwen, iets wat lang niet iedereen doet. Op dit moment staat de schriftelijke inbreng voor Kamerleden open over het onderwerp Witte vlek, dat zijn werknemers zonder aanvullend pensioen.

Miljoen werknemers zonder pensioen

Op dit moment zijn er bijna een miljoen mensen die geen aanvullend pensioen opbouwen. Dat betekent dat ze in een financieel gat kunnen vallen zodra ze ophouden met werken. De VCP en de jongerenorganisatie VCP Young Professionals vragen al langer aandacht voor dit probleem.

Eenvoudig inzicht

Een Pensioenlabel kan bijdragen aan een oplossing. Het ziet er uit als een energielabel en maakt op een eenvoudige manier inzichtelijk of een werkgever de arbeidsvoorwaarde pensioen goed heeft geregeld of niet. Het Pensioenlabel werd tijdens de vorige kabinetsperiode gelanceerd door VCP YP. Toen bleek dat diverse partijen het een sympathiek voorstel vonden. Toenmalig minister Koolmees vond het echter te ver gaan om hier een wettelijke basis voor te geven.

Grip

Veel mensen, zeker jongeren, zien pensioen als ‘iets voor later’, maar wanneer het Pensioenakkoord van kracht wordt in 2026 komt het zwaartepunt van je opbouw juist in de beginjaren van je carrière te liggen. “Daarom heb je grip nodig op je pensioen, en de eerste stap is om in één opslag te kunnen inzien of je een goede regeling hebt”, zegt pensioenwoordvoerder Fabian Ouwehand van VCP Young Professionals.

Geenpensioen.nl

Over de noodzaak dat het aantal mensen zonder pensioenopbouw omlaag moet, zijn kabinet en sociale partners het wel eens. Minister Carola Schouten gaf vorige maand aan dat ze samen met de werkgevers- en werknemersorganisaties hiermee aan de slag wil. In het Pensioenakkoord zijn afspraken gemaakt om het aantal mensen zonder pensioen omlaag te brengen. De Stichting van de Arbeid heeft een aanvalsplan opgesteld, waaraan aan de uitwerking de VCP actief meewerkt. Zo werd vorig jaar de website geenpensioen.nl gelanceerd. Eind vorig jaar verscheen een eerste voortgangsrapportage. Aangenomen wordt dat het aantal mensen zonder pensioenopbouw inmiddels wel wat is afgenomen, maar het blijft nog steeds een veel te hoog aantal.

Laatste nieuws

coalitieakkoord

16 mei 2024

Eerste reactie VCP: Gemengde gevoelens bij hoofdlijnenakkoord 2024-2028

acties vakbonden vroegpensioen

15 mei 2024

Vakbonden: ‘Onvermijdelijk hardere acties als regeling er niet komt’

De Participatiewet schiet tekort, fundamentele verbeteringen nodig

14 mei 2024

De Participatiewet schiet tekort, fundamentele verbeteringen nodig

Meer nieuws