Menu
AOW

Pensioenfondsen met een beleidsdekkingsgraad van 105 procent kunnen de pensioenuitkeringen dit jaar al verhogen als ze aan bepaalde voorwaarden voldoen. Dat staat in een Algemene Maatregel van Bestuur (AMvB) die het kabinet vandaag heeft gepubliceerd. De VCP vindt het positief dat indexatie nu al mogelijk wordt, maar vindt het tegelijk van belang dat daadwerkelijk een groot deel van de werkenden en gepensioneerden van Nederland hier profijt van heeft.

Gestegen rente

De beleidsdekkingsgraad is de dekkingsgraad over de afgelopen twaalf maanden. Bij de meeste grote pensioenfondsen ligt die nu op 105 of meer, zo blijkt uit cijfers over het eerste kwartaal van dit jaar. Door de gestegen rente gingen de dekkingsgraden omhoog, waardoor pensioenfondsen makkelijker aan hun verplichtingen kunnen voldoen. Of de financiële posities voldoende ruimte bieden blijft echter afhankelijk van dagkoersen en de rentestanden en die gaan met onzekerheid gepaard.

Nieuwe pensioenwet (WTP)

Het kabinet wilde indexatie aanvankelijk pas mogelijk maken nadat de Kamer had ingestemd met de Wet Toekomst Pensioenen. Door de AMVB is dat nu losgelaten. De nieuwe pensioenwetgeving moet eind dit jaar door beide Kamers zijn aangenomen en het streven is dat de wet per 1 januari 2023 in werking treedt.

Voorwaarden

Pensioenfondsen die nu al gaan indexeren moeten dit wel toelichten; daarnaast moeten ze passende maatregelen nemen voor het geval ze besluiten af te zien van het nieuwe pensioencontract of wanneer de Wet toekomst pensioenen toch niet door de Tweede Kamer komt. Belangrijk daarbij is onder meer dat geen generatie onevenwichtig wordt getroffen (in het bijzondere jongere generaties).

Laatste nieuws

coalitieakkoord

16 mei 2024

Eerste reactie VCP: Gemengde gevoelens bij hoofdlijnenakkoord 2024-2028

acties vakbonden vroegpensioen

15 mei 2024

Vakbonden: ‘Onvermijdelijk hardere acties als regeling er niet komt’

De Participatiewet schiet tekort, fundamentele verbeteringen nodig

14 mei 2024

De Participatiewet schiet tekort, fundamentele verbeteringen nodig

Meer nieuws