Menu

Professionals die hun baan kwijtraken moeten kunnen rekenen op adequate persoonlijke begeleiding van het UWV, zodat ze de weg naar de arbeidsmarkt snel weer terug kunnen vinden. Dat heeft de VCP gezegd in de aanloop naar een overleg in de Tweede Kamer over de uitvoering van werk en inkomen. Het kabinet investeert in meer persoonlijke begeleiding, maar de nadruk ligt volgens de VCP te eenzijdig op mensen met een matige en zwakke arbeidsmarktpositie. De VCP pleit voor persoonlijke begeleiding naar werk voor iedereen.

Persoonlijke dienstverlening
Professionals zijn vaak in staat om zelfstandig een nieuwe baan te vinden bij ontslag. Als dat niet lukt, moeten werkzoekenden volgens de VCP kunnen rekenen op de juiste begeleiding en ondersteuning bij het zoeken naar werk. “Na jaren van afbouw moet de publieke dienstverlening voor iedereen weer toegankelijk zijn. Wanneer een professional na jaren bij dezelfde werkgever te hebben gewerkt geconfronteerd wordt met ontslag, kan je je voorstellen dat er behoefte is aan persoonlijke begeleiding om op weg geholpen te worden. Dat geldt bijvoorbeeld ook voor een jonge professional die zijn weg probeert te vinden op de arbeidsmarkt”, zegt VCP-voorzitter Nic van Holstein.

Tekort verzekeringsartsen
Een ander onderwerp van het debat waar de VCP zich al lange tijd zorgen over maakt, is het tekort aan verzekeringsartsen. Het UWV loopt hierdoor flink achter bij het herkeuren van zieke werknemers. Deze achterstanden leiden ertoe dat bijvoorbeeld iemand waarvan de medische situatie is verslechterd, dezelfde uitkering blijft behouden doordat herkeuring uitblijft, met als mogelijk gevolg financieel nadeel voor de zieke werknemer. Of iemand blijft onnodig in een uitkering, na herstel van een operatie. In de praktijk is daarnaast te zien dat door het tekort aan verzekeringsartsen steeds meer taken van de verzekeringsarts worden uitbesteed. De VCP waarschuwt dat hierdoor de kwaliteit van het medisch oordeel en daarmee de bescherming van de zieke werknemer onder druk kan komen te staan. “Langdurig zieke werknemers bevinden zich in een kwetsbare positie. Een nauwkeurig en zorgvuldig medisch oordeel moet worden gewaarborgd”, zegt Van Holstein. De VCP vindt dat bij de kwaliteitstafel bedrijfs– en verzekeringsartsen van SZW meer aandacht moet zijn voor het tekort aan verzekeringsartsen.

Laatste nieuws

pensioenlab

22 mei 2024

Bijeenkomst PensioenLab: Een Succesvolle Afsluiting

coalitieakkoord

16 mei 2024

Eerste reactie VCP: Gemengde gevoelens bij hoofdlijnenakkoord 2024-2028

acties vakbonden vroegpensioen

15 mei 2024

Vakbonden: ‘Onvermijdelijk hardere acties als regeling er niet komt’

Meer nieuws