Menu

Culemborg, 11 oktober 2006
Pb 1011-18

“Persoonlijke begeleiding nodig voor hogeropgeleide allochtonen”
De vakcentrale MHP wil meer persoonlijke begeleiding om de positie van hogeropgeleide allochtonen op de arbeidsmarkt te verbeteren, ondanks de positieve vooruitzichten van deze groep op de arbeidsmarkt.

Dit stelt de MHP in een reactie op het onderzoek van de Raad voor Werk en Inkomen (RWI) naar de positie van pas afgestudeerde hogeropgeleide allochtonen op de arbeidsmarkt.

Hieruit blijkt onder meer dat steeds meer allochtonen met een hogere opleiding aan het werk komen, maar dat er nog steeds sprake is van een tweemaal zo hoge werkloosheid onder deze groep als onder de vergelijkbare groep hogeropgeleide autochtonen. De MHP vindt dit zorgelijk en pleit daarom voor extra maatregelen.

Het onderzoek laat zien dat er geen grote verschillen bestaan tussen autochtonen en allochtonen als het gaat over studieprestaties en arbeidsmarktvaardigheden. Goed nieuws daarbij noemt de MHP dat de tweede generatie allochtonen het veel beter doet dan de eerste generatie. De kleine verschillen die tijdens de studie toch ontstaan tussen allochtonen en autochtonen, zoals gemiddeld net iets lagere cijfers en een iets achterblijvende deelname aan studentenactiviteiten, kunnen volgens de RWI het beste worden aangepakt door vooral een betere persoonlijke begeleiding. De MHP sluit zich aan bij deze conclusies. Volgens de MHP is het van groot belang dat het multicultureel instituut Forum nu snel werk maakt van de uitwerking en uitvoering van dit voorstel.

In vergelijking met de autochtone bevolkingsgroep kiest een kleiner deel van de allochtonen voor een opleiding op hoger niveau. Wanneer wel voor een opleiding op hoger niveau wordt gekozen, gaat het bovendien vaker om een opleiding met een goed tot uitstekend arbeidsmarktperspectief. “Er lijkt dus een dubbele zeef te zitten in het bereiken van een hoger opleidingsniveau voor allochtonen: alleen de meest gemotiveerden lukt het, met als resultaat een diploma dat zeer relevant is voor de arbeidsmarkt. Tegen deze achtergrond en met bovendien het onderzoeksresultaat in het achterhoofd dat de tijdens de studie optredende verschillen slechts klein zijn, is het dubbele werkloosheidscijfer zeer opmerkelijk”, aldus Paul van Kruining, stafmedewerker van de MHP. In dit verband vindt hij het jammer dat het onderzoek niet tot een heldere uitspraak is gekomen over de vraag of er sprake is van discriminatie op de arbeidsmarkt tegen deze groep. “Allochtonen geven aan dat discriminatie in zekere mate een rol speelt bij de sollicitatie, maar er zijn volgens hen ook andere redenen waarom een baan niet doorgaat. Deze ‘andere factoren’ moeten zoveel mogelijk worden uitgeschakeld”, vindt Van Kruining.

Het RWI-onderzoek vloeit voort uit een voorstel van de MHP tijdens de zogeheten Werktop van december vorig jaar. Op deze Werktop maakten werknemersorganisaties samen met werkgeversorganisaties en het kabinet diverse afspraken die er met name op gericht waren om de aansluiting tussen opleiding en arbeidsmarkt te verbeteren, in het bijzonder voor kwetsbare groepen. Het initiatief van de MHP sluit aan bij eerdere initiatieven van de MHP die gericht waren op de verbetering van de positie van hogeropgeleide allochtonen.

Laatste nieuws

VCP-voorzitter Nic van Holstein bezoekt Chemelot

10 april 2024

VCP-voorzitter Nic van Holstein bezoekt Chemelot

Week van de Overgang: Maak Werk van Gezondheid en Welzijn

10 april 2024

Week van de Overgang: Maak Werk van Gezondheid en Welzijn

VCP bestaat 10 jaar en 50 jaar

10 april 2024

VCP bestaat 10 jaar en 50 jaar

Meer nieuws