Menu
Pesten op werk: eigenlijk te gek voor woorden

Pesten op het werk zou niet moeten kunnen, maar het gebeurt wel, blijkt ook weer uit nieuwe cijfers van het CBS. De VCP vraagt daarom aandacht voor de Wegwijzer Pesten van TNO, die de werkvloer handvatten geeft om pestgedrag te herkennen en er ook iets aan te doen.

Onvolwassen

“Eigenlijk is het van de zotte dat zo’n wegwijzer er überhaupt moet zijn”, zegt VCP-beleidsmedewerker Amerik Klapwijk. “Pesten is onprofessioneel en onvolwassen gedrag. Het is al erg genoeg dat pesten onder kinderen voorkomt, maar uit de CBS-cijfers komt andermaal naar voren dat ook veel volwassenen en professionals er mee te maken hebben, in alle lagen van de samenleving.”

Werkvloer

Uit het onderzoek van het CBS en het ministerie van Justitie en Veiligheid blijkt dat 2 procent van de mensen wel eens is gepest: door buren, tijdens de studie, op de sportvereniging en dus ook op de werkvloer. Collega’s en ook leidinggevenden maken zich er schuldig aan. Pesten kan allerlei gedaanten aannemen, van iemand openlijk buitensluiten tot treiterijen achter het bureau of fysiek geweld.

Stappenplan

De wegwijzer is opgesteld voor zowel slachtoffer, als omstanders en leidinggevenden. Stap voor stap staat erin uitgelegd wat je tegen ongewenst gedrag kunt doen. Ook de wetgeving komt erin aan bod. Werkgevers zijn verplicht om psychosociale arbeidsbelasting te beperken of te voorkomen. “Werkgevers zijn verantwoordelijk voor het wel en wee van hun mensen en dus ook voor psychosociale arbeidsbelasting. Daarom is het des te schrijnender dat leidinggevenden veelvuldig naar voren komen als daders van pesten”, zegt Amerik Klapwijk.

Gevolgen

Uit de nieuwe cijfers komt naar voren dat 60 procent van de mensen die worden gepest daar ook emotionele en psychische gevolgen van ondervindt. Verzuim door werkstress en ongewenst gedrag op de werkvloer, zoals pesten, kost jaarlijks 2,7 miljard euro.

Laatste nieuws

Ledencongres De Unie: koopkrachtverlies is een groot probleem

17 april 2024

Ledencongres De Unie: koopkrachtverlies is een groot probleem

Magazine Nationaal Ambtenarencongres 2024: Samen aan de slag met Sociale veiligheid

16 april 2024

Magazine Nationaal Ambtenarencongres 2024: Samen aan de slag met Sociale veiligheid

webinar arbeidsvoorwaarden

16 april 2024

Terugblik webinar over arbeidsvoorwaarden voor jongeren

Meer nieuws