Menu
Peter Visser Professional van het Jaar 2016

Peter Visser van de vakvereniging voor hoger technisch personeel VHP2 is dit jaar door de VCP uitgeroepen tot de Professional van het Jaar. Tijdens het jaarlijkse VCP-symposium kreeg hij de bijbehorende Award uitgereikt, een glazen beeldje met inscriptie. Peter Visser is momenteel programmamanager IP valorisatie bij de Brabantse Ontwikkelingsmaatschappij BOM. Daarvoor werkte hij bij Philips.

Enorme bevlogenheid
De jury looft de enorme betrokkenheid van Peter bij Philips, waar hij als lid van de ledenraad van VHP2 betrokken was bij het maken van CAO-afspraken. Daarbij behartigde hij op een unieke manier de belangen van zowel de organisatie van Philips als de medewerkers. De jury spreekt van ‘een enorme bevlogenheid, inzet en motivatie’. Daarnaast is Peter Visser betrokken geweest bij diverse Europese samenwerkingsprojecten, waarmee hij er voor zorgde dat nieuwe technologische ontwikkelingen van de grond konden komen.

Bestuurlijk
De jury van de Professional van het Jaar looft ook het werk dat Peter buiten zijn reguliere werk doet. Hij is bestuurlijk betrokken bij scholen in de regio Eindhoven, waar hij op geheel eigen wijze mensen en partijen met elkaar weet te verbinden. Voor de vakcentrale VCP bezet hij een zetel in de regioraad van de Kamer van Koophandel Zuid.

Bevlogenheid en inspiratie
De VCP reikt de Award jaarlijks uit om het belang van de professional en beroepseer te onderstrepen. De prijs gaat naar professionals die expert zijn in hun vakgebied en daarin onder meer als rolmodel en als inspiratie voor anderen. Naast Peter Visser was er dit jaar een andere genomineerde: Sanna Eichhorn van de VMHP. Als politieambtenaar wordt zij gezien als een expert binnen en buiten haar vakgebied, maatschappelijk betrokken en een inspiratie voor velen. De jury bestond uit Maarten Boeren en Jolien Bueno de Mesquita. Zij kregen de award vorig jaar en het jaar daarvoor.


(foto: Milan Tettero)

Laatste nieuws

pensioenlab

22 mei 2024

Bijeenkomst PensioenLab: Een Succesvolle Afsluiting

coalitieakkoord

16 mei 2024

Eerste reactie VCP: Gemengde gevoelens bij hoofdlijnenakkoord 2024-2028

acties vakbonden vroegpensioen

15 mei 2024

Vakbonden: ‘Onvermijdelijk hardere acties als regeling er niet komt’

Meer nieuws