Menu
Petitie aan Tweede Kamer: Bezuinig niet op de scholing van werkenden

Ruim drieduizend mensen hebben de petitie ondertekend tegen het afschaffen van de scholingsaftrek. De petitie is vandaag, 21 februari, aangeboden aan de Tweede Kamercommissie voor Onderwijs, Cultuur en Wetenschap namens een brede coalitie van werknemers en werkgevers, waaronder CNV, VCP, VNO-NCW, NVO, NRTO, MKB-Nederland, NCOI, NTI, Scheidegger, De Unie, VNV, VNC en KLM. Ook FNV steunt de petitie.

De petitie is een reactie op het voornemen van het kabinet om €106 miljoen te bezuinigen op de scholing van werkenden door de scholingsaftrek af te schaffen. Deze bezuiniging raakt met name de lagere- en middeninkomens. Zo’n 88% van de mensen die van de scholingsaftrek gebruik maakt heeft een middeninkomen. (zie cijfers CPB)

De petitie werd in ontvangst genomen door Sybrand van Haersma Buma en Michel Rog (CDA), Steven van Weyenberg (D66), Jasper van Dijk (SP), Amma Asante en Ed Groot (PvdA), Daniël van der Ree en Aukje de Vries (VVD), Eppo Bruins (CU) en Dion Graus en Harm Beertema (PVV).

De bezuiniging op de scholingsaftrek staat haaks op één van de speerpunten van het kabinetsbeleid: Een leven lang leren. “Meer dan ooit is er behoefte aan voortdurende bij-, om- en opscholing. Met digitalisering is scholing voor de ontwikkeling van werknemers belangrijker dan ooit”, stelt CNV-voorzitter Limmen.

Scholing zorgt ervoor dat mensen aan het werk kunnen blijven en langdurig en breed inzetbaar zijn. Scholing en ontwikkeling van werkenden moet dan ook gestimuleerd worden in plaats van afgebroken. Nic van Holstein, VCP-voorzitter: “Ruim €100 miljoen bezuinigen is daarom onbegrijpelijk. De ontwikkeling van werknemers is een absolute noodzaak. Juist via de aftrek kunnen werknemers de veelal hoge kosten enigszins betaalbaar houden.”

De fiscale scholingsaftrek moet dus blijven bestaan als Nederland internationaal voorop wil lopen als het gaat om het opleidingsniveau van werknemers.

Reactie Kamerleden
“De arbeidsmarkt is enorm in beweging”, stelt CDA-fractievoorzitter Van Haersma Buma in reactie op de petitie. “Van werkenden wordt verwacht dat zij beschikken over hoogwaardige kennis en complexe vaardigheden. In zo’n arbeidsmarkt is het buitengewoon onverstandig om werknemers de kans te ontnemen om flexibel inzetbaar te blijven. Het CDA wil daarom dat werkenden de mogelijkheid behouden om zich fiscaal aftrekbaar te blijven bijscholen. Met deze maatregel praten we niet alleen over een leven lang leren, maar maakt het CDA daar ook echt werk van.”

Steven van Weyenberg, Tweede Kamerlid voor D66: “Bezuinigen op scholingsaftrek is economisch spookrijden we moeten juist meer investeren in scholing. Zeker voor middeninkomens is de scholingsaftrek heel belangrijk. D66 draait daarom de afschaffing van de scholingsaftrek terug en wil geen 100 miljoen bezuinigingen op onderwijs voor werkenden.”

Laatste nieuws

Ledencongres De Unie: koopkrachtverlies is een groot probleem

17 april 2024

Ledencongres De Unie: koopkrachtverlies is een groot probleem

Magazine Nationaal Ambtenarencongres 2024: Samen aan de slag met Sociale veiligheid

16 april 2024

Magazine Nationaal Ambtenarencongres 2024: Samen aan de slag met Sociale veiligheid

webinar arbeidsvoorwaarden

16 april 2024

Terugblik webinar over arbeidsvoorwaarden voor jongeren

Meer nieuws