Menu
Petitie Pesten op het werk

Op dinsdag 28 april jl. hebben de Stichtingen ‘Pesten op de werkvloer’, ‘Stop Pesten Nu! en de Vrije Universiteit (VU) Adriba een petitie aan de voorzitter van de Tweede Kamer aangeboden om aandacht te vragen voor pesten op de werkvloer.

De VCP heeft de petitie niet ondertekend maar onderschrijft dat er meer aandacht moet komen voor pesten op de werkvloer en dat het onderwerp beter en breder bespreekbaar moet worden gemaakt. Hierbij kan de samenwerking worden gezocht met andere expertisecentra, zoals Stichting Veilig Publieke Taak, die zich naast de publieke sector ook gaat richten op de marktsector bij het tegengaan van agressie en geweld op de werkvloer. Om de stigma’s en taboes weg te nemen bij het bespreekbaar maken van pesten is het voornamelijk van belang dat er een goed preventief beleid wordt gevoerd en de bewustwording wordt gestimuleerd bij werkgevers. Mensen die worden gepest moeten weten wat het beleid in hun organisatie is en bij wie zij terechtkunnen voor een adequate aanpak. Dit om juridische getouwtrek, schade en leed voor slachtoffers en hun omgeving te voorkomen.

Een nieuw op te tuigen onafhankelijk klachteninstituut is voor de VCP een stap te ver. Het onderwerp moet eerst beter bespreekbaar worden op de werkvloer. Voor wat betreft de klachten kan er bijvoorbeeld aansluiting worden gezocht bij de Landelijke Klachtencommissie Ongewenst Gedrag (LKOG). Deze commissie is tot nu toe alleen voor ambtenaren toegankelijk en kan geen bindende uitspraken doen. Het zou goed zijn de LKOG meer armslag te geven door de commissie toe te rusten met onafhankelijke vertrouwenspersonen, artsen en mediators en bindende uitspraken te laten doen. Daarnaast is het van groot belang dat er goede en voldoende handhaving door de Inspectiedienst SZW is bij misstanden en bij beroepsgroepen waar pesten een probleem is.

Volgens het Centraal Bureau voor de Statistiek en TNO krijgen er jaarlijks zo’n 500.000 mensen te maken met pesten op de werkvloer. Tienduizenden trekken de treiterijen niet en vertrekken uiteindelijk. Uit onderzoek van Stichting Stop Pesten NU! blijkt dat pesten op de werkvloer de samenleving tussen de 2 en 4 miljard kost.

Laatste nieuws

Verlenging IOW

29 mei 2024

VCP stelt aanpassingen voor evenwichtiger uitvoering in uitkeringsfase

AI Act: wat is voor belang voor werknemers

28 mei 2024

AI Act: wat is voor belang voor werknemers

Wil je pensioenfondsbestuurder worden? Meld je dan nu aan!

27 mei 2024

Wil je pensioenfondsbestuurder worden? Meld je dan nu aan!

Meer nieuws