Menu
Petitie RVU-boete: politiebonden wachten nog op reactie

Vanuit de Tweede Kamer is nog steeds geen reactie gekomen op de petitie van de politiebonden, die pleiten voor afschaffing van de fiscale boete op vervroegde uittreding (RVU-heffing). Op 20 februari overhandigden de bonden meer dan 40.000 handtekeningen aan de Kamer, maar sindsdien is het stil gebleven. De bonden hebben daarover hun bezorgdheid geuit in een brief aan de Commissie voor de Verzoekschriften en de Burgerinitiatieven. De brief is onder meer ondertekend door ACP en VMHP, die zijn aangesloten bij de VCP.

Belemmeringen
Naast afschaffing van de RVU-boete pleiten de bonden voor flexibilisering van de AOW-leeftijd, zodat politiemensen eerder kunnen stoppen met werken. De bonden willen daarover CAO-afspraken maken, maar dat kan alleen als de politiek een aantal wettelijke (fiscale) belemmeringen die een goed (vroeg)pensioen in de weg staan heeft weggenomen. De onderhandelingen over een nieuwe CAO zijn inmiddels van start gegaan, omdat de vorige eind vorig jaar is afgelopen. Voor de bonden zijn duidelijkheid en politieke besluitvorming over het burgerinitiatief cruciaal voor de voortgang van het CAO-overleg.

Zwaar werk
Volgens de bonden staat de politieorganisatie onder druk doordat mensen te lang moeten doorwerken. Politiemensen zijn op oudere leeftijd slechts beperkt inzetbaar voor onregelmatig en zwaar fysiek werk en mentaal politiewerk. De VCP onderschrijft dat er per sector bekeken moet worden welke maatregelen passend zijn. “Wij zijn voor meer maatwerk waarbij de arbeidsmarkt en pensioen goed op elkaar aansluiten. Allereest betekent dat dat de RVU-strafboete moet worden afgeschaft, zodat dat langer of korter doorwerken mogelijk moet zijn en dat rekening wordt gehouden met wat mensen kunnen en willen”, zegt VCP-voorzitter Nic van Holstein.

Laatste nieuws

Ledencongres De Unie: koopkrachtverlies is een groot probleem

17 april 2024

Ledencongres De Unie: koopkrachtverlies is een groot probleem

Magazine Nationaal Ambtenarencongres 2024: Samen aan de slag met Sociale veiligheid

16 april 2024

Magazine Nationaal Ambtenarencongres 2024: Samen aan de slag met Sociale veiligheid

webinar arbeidsvoorwaarden

16 april 2024

Terugblik webinar over arbeidsvoorwaarden voor jongeren

Meer nieuws