Menu
Pieter van der Gaag

Pieter van der Gaag is de nieuwe voorzitter van het Convenant Internationaal Maatschappelijk Verantwoord Beleggen Pensioenfondsen (IMVB). Hij volgt Femke de Vries op die bijna drie jaar voorzitter van het convenant is geweest.

MVO

Van der Gaag heeft een brede staat van dienst op het gebied van maatschappelijk verantwoord ondernemen. Hij werkte onder meer bij ontwikkelingsbank FMO en is nu lid van Urgenda, de organisatie voor duurzaamheid en innovatie die Nederland sneller duurzaam wil maken. Hij is tevens onafhankelijk voorzitter van het internationaal MVO-convenant voor de natuursteensector.

Mensenrechten en milieuschade

Het IMVB-convenant pensioenen is eind 2018 gesloten. Ook de VCP is partij bij het convenant. De partijen hebben met dit convenant het doel om negatieve gevolgen van beleggingen door pensioenfondsen op samenleving en milieu te voorkomen en aan te pakken. De partijen brengen daartoe hun kennis en expertise in.

(foto Pieter van der Gaag: Anita Neve)

Laatste nieuws

pensioenlab

22 mei 2024

Bijeenkomst PensioenLab: Een Succesvolle Afsluiting

coalitieakkoord

16 mei 2024

Eerste reactie VCP: Gemengde gevoelens bij hoofdlijnenakkoord 2024-2028

acties vakbonden vroegpensioen

15 mei 2024

Vakbonden: ‘Onvermijdelijk hardere acties als regeling er niet komt’

Meer nieuws