Menu

Culemborg, 14 mei 2007
Pb 0514-07

Plan PvdA ontslagvergoeding ondoordacht
De Vakcentrale MHP vindt de ideeën van de PvdA rond de ontslagvergoeding voor de publieke sector niet alleen ondoordacht maar ook verwerpelijk. Het gaat niet alleen om inkomens boven drie maal modaal. Ook de leeftijd en de lengte van het dienstverband spelen een rol. Daardoor gaat het om veel meer inkomenscategorieën die worden gedupeerd.

Een werknemer van bijvoorbeeld 50 jaar met een dienstverband van 25 jaar en een inkomen boven 1,2 x modaal komt er nog bekaaider vanaf dan de huidige kantonrechtersformule. Het gaat dus niet alleen over topinkomens, zoals de PvdA beweert, maar ook om inkomenscategorieën ver daar beneden.

De MHP wijst er verder op dat in de publieke sector wachtgeldregelingen zijn afgesproken. Nu stelt de PvdA voor dat die door de werkgever eenzijdig moeten worden aangepast. Dit is een miskenning van het feit dat arbeidsvoorwaarden een zaak is van werkgevers en werknemers, en niet alleen door de werkgever vastgesteld kunnen worden.

Als dit ook het voorland is voor de discussie in de marktsector, constateert de MHP dat de politiek ook bij de start van dit kabinet de confrontatie met de vakbeweging opzoekt en niet bepaald uit is op rust in de onderlinge verhoudingen.

Laatste nieuws

Pensioenakkoordpartijen sturen brief aan Eerste Kamer over pensioenen

22 mei 2023

Pensioenakkoordpartijen sturen brief aan Eerste Kamer over pensioenen

De VCP en andere organisaties zetten zich in tegen zwangerschapsdiscriminatie

16 mei 2023

De VCP en andere organisaties zetten zich in tegen zwangerschapsdiscriminatie

VCP YP organiseert webinar over mentale gezondheid bij werkende jongeren

15 mei 2023

VCP YP organiseert webinar over mentale gezondheid bij werkende jongeren

Meer nieuws
Naar boven