Menu

Culemborg, 10 maart 2011

Plannen kabinet kostendekkende griffierechten onacceptabel

De MHP en de collega-vakcentrales FNV en CNV verzetten zich tegen de plannen van het kabinet om met ingang van 2013 de griffierechten voor het voeren van procedures bij de civiele en bestuursrechter fors te verhogen.

Voor een arbeidsrechtprocedure moet nu ongeveer € 70 tot € 210 aan griffierechten betaald worden. Uit recent door de Raad van de Rechtspraak gemaakte berekeningen blijkt dat de griffierechten in een ontslagprocedure via de rechter tot maar liefst € 1540 zullen stijgen. Voor veel werknemers wordt hiermee de weg naar de rechter vrijwel onbegaanbaar.

De gezamenlijke vakcentrales onderschrijven de conclusie van de Raad voor de Rechtspraak dat bij invoering van een kostendekkend stelsel van griffierechten het fundamentele recht van de burger op toegang tot de rechter op ontoelaatbare wijze in het gedrang komt.

De MHP en de collega’s van FNV en CNV hebben minister Opstelten van Veiligheid en Justitie en Vaste Tweede Kamercommissie voor Veiligheid en Justitie per brief hun bezwaren kenbaar gemaakt.

Download de brief.

Laatste nieuws

pensioenlab

22 mei 2024

Bijeenkomst PensioenLab: Een Succesvolle Afsluiting

coalitieakkoord

16 mei 2024

Eerste reactie VCP: Gemengde gevoelens bij hoofdlijnenakkoord 2024-2028

acties vakbonden vroegpensioen

15 mei 2024

Vakbonden: ‘Onvermijdelijk hardere acties als regeling er niet komt’

Meer nieuws