Menu
Pleidooi voor verbetering positie arbeidsongeschikte werknemer

Ondanks de belofte in het coalitieakkoord om de hardheden in de WIA aan te pakken, zijn er nog steeds geen stappen gezet en lijkt de minister het door te schuiven naar een volgend kabinet. De VCP roept samen met FNV en CNV de Tweede Kamer in een brief op, om er bij de minister op aan te dringen de hardheden in de WIA aan te pakken. Ook roepen de vakbonden op om niet in te stemmen met het wetsvoorstel waarbij het medisch advies van de bedrijfsarts leidend wordt en er dus geen controle meer plaatsvindt door de verzekeringsarts als de re-integratie inspanningen van de werkgever wordt getoetst.

Hardheden in de WIA
De VCP vraagt samen met FNV en CNV al lange tijd aandacht voor hardheden in de WIA. Op 5 april dit jaar hebben de vakbonden het witboek ‘Hardheden in de WIA’ aan Kamerleden aangeboden met een overzicht van de belangrijkste hardheden. In het witboek staan voorbeelden van arbeidsongeschikte werknemers die de dupe zijn van hardheden in de WIA. De bonden komen met oplossingen en aanbevelingen om dit aan te pakken en de positie van arbeidsongeschikte werknemers te verbeteren.

Toetredingsdrempel WIA
Eén van de belangrijkste hardheid is dat wanneer een zieke werknemer volgens het UWV minder dan 35% arbeidsongeschikt is, er geen recht op een arbeidsongeschiktheidsuitkering is. De gedachte bij de invoering van de WIA in 2006 was dat deze groep werknemers wel aan het werk zouden blijven. Uit de praktijk blijkt echter dat minder dan 50% van deze groep werkt. Deze werknemers worden nu niet beschermd en vallen tussen wal en schip, terwijl er vaak wel sprake is van flinke beperkingen. Er wordt daarom al lange tijd gepleit voor een verlaging van de toetredingsdrempel van 35% naar 15%. Hier is ook draagvlak voor. De SER pleit ook voor een verlaging van de toetredingsdrempel naar 15%.

Wetsvoorstel RIV-toets
VCP, FNV en CNV maken zich grote zorgen over aanpassing van de zogeheten RIV-toets. Bij de RIV-toets bekijkt het UWV of de werkgever voldoende heeft gedaan aan re-integratie van de werknemer. Het medisch oordeel van de bedrijfsarts zal niet meer gecontroleerd worden door een verzekeringsarts. Er kan dus geen herstel plaatsvinden van het medisch oordeel en in die situatie geen loonsanctie worden opgelegd, waarmee de periode dat een werkgever zich moet inspannen voor de re-integratie kan worden verlengd. Hierdoor nemen de re-integratiekansen voor werknemers af. Door dit wetsvoorstel nemen de WIA-lasten in totaal met structureel € 60 miljoen euro toe. Dat betekent dat er structureel 4000 mensen extra in de WIA zitten.

Lees hier de volledige brief.

Laatste nieuws

Advies aan Hoge Raad over toepassen arbeidskorting bij WGA-uitkering

24 juni 2024

Advies aan Hoge Raad over toepassen arbeidskorting bij WGA-uitkering

Politie stopt bijstand deurwaarders, politiebureaus weer dicht

19 juni 2024

Politie stopt bijstand deurwaarders, politiebureaus weer dicht

Ben jij mantelzorger? Vul dan nu onze enquête in.

19 juni 2024

Ben jij mantelzorger? Vul dan nu onze enquête in.

Meer nieuws