Menu
Politiebonden voeren actie voor betere CAO-voorstellen

De politiebonden hebben hun leden opgeroepen vanaf vandaag geen boete uit te schrijven voor lichte vergrijpen, zoals fietsen zonder licht. Met de actie willen de bonden een betere CAO afdwingen. Ze hadden minister Grapperhaus van Veiligheid en Justitie tot 1 juli de tijd gegeven met betere CAO-voorstellen te komen. Maar dat is nog steeds niet gebeurd.

Werkdruk
De actie wordt ondersteund door alle politiebonden waaronder ACP en VMHP, die bij de VCP zijn aangesloten. Ze willen dat er iets gedaan wordt aan de hoge werkdruk en eisen verder een beter loon, een gezonde pensioenregeling en een betere balans tussen werk en privé. Politiemensen moeten voor zichzelf de afweging maken of ze wel of niet meedoen.

Boete
De bonnenactie is niet van toepassing bij grove schendingen van de openbare orde en veiligheid. In dat geval wordt wel degelijk een boete uitgeschreven. Dat geldt ook als mensen (opzettelijk) misbruik proberen te maken van de situatie.

Laatste nieuws

pensioenlab

22 mei 2024

Bijeenkomst PensioenLab: Een Succesvolle Afsluiting

coalitieakkoord

16 mei 2024

Eerste reactie VCP: Gemengde gevoelens bij hoofdlijnenakkoord 2024-2028

acties vakbonden vroegpensioen

15 mei 2024

Vakbonden: ‘Onvermijdelijk hardere acties als regeling er niet komt’

Meer nieuws