Menu

“De Nederlandse werkloosheidscijfers zijn weliswaar bijna de laagste van Europa, voor Nederlandse begrippen zijn zij verontrustend hoog. Daarbij neemt het draagvlak voor Europa sterk af. De MHP pleit daarom voor positieve sociale indicatoren voor Europa”, aldus MHP-duovoorzitter Bob van der Wal. 

Op 19 maart jl. bezocht Eurocommissaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid Lazlo Andor de SER voor een open dialoog met de Nederlandse sociale partners. Eurocommissaris Andor benadrukte de belangrijke rol van sociale partners op zowel Europees als landsniveau bij de aanpak van de grote problemen op de arbeidsmarkt en de vormgeving van de sociale dimensie van de EU. Hij onderstreepte het belang van een sterke sociale dialoog en sterke instituten, die deze dialoog faciliteren.

Met betrekking tot het sociaal Europees beleid, ook wel ‘de sociale dimensie van de EU’ genoemd, benadrukte Eurocommissaris Andor dat de belangrijkste doelstellingen herstel van vertrouwen, het creëren van werkgelegenheid en herstel van cohesie binnen de EU zijn. Hij gaf tevens aan dat de Nederlandse werkloosheidscijfers op dit moment de op een na laagste zijn van alle EU lidstaten. Van der Wal benadrukte echter dat niet uit het oog moet worden verloren, dat deze cijfers voor Nederlandse begrippen verontrustend hoog zijn. 

De MHP gaf samen met FNV en CNV tevens aan dat Europa meer is dan een economische en monetaire unie. Dat Europa bestaat uit mensen. Dat sociaal beleid daarom een wezenlijk onderdeel van Europa moet uitmaken. Van der Wal pleitte voor positieve sociale indicatoren met een gelijk gewicht als monetaire en economische indicatoren. Hij benadrukte daarbij overigens ook dat de beleidsinvulling van dergelijke sociale indicatoren op nationaal niveau moet blijven plaatsvinden.

Laatste nieuws

Aleid Ringelberg benoemt als vice-voorzitter VCP

24 november 2022

Aleid Ringelberg benoemt als vice-voorzitter VCP

VCP geschokt over nieuwste cijfers corona schoolachterstand

18 november 2022

VCP geschokt over nieuwste cijfers corona schoolachterstand

VCP content over degelijke Kamerbehandeling Pensioenwet

17 november 2022

VCP content over degelijke Kamerbehandeling Pensioenwet

Meer nieuws
Naar boven