Menu
Position paper VCP voor kabinets(in)formatie

De VCP geeft in een position paper voor de kabinets(in)formatie toelichting op belangrijke aandachtspunten en urgente vraagstukken. Het is van belang dat het nieuw te vormen kabinet deze vraagstukken oppakt en meeneemt in nieuw beleid, zo schrijft de VCP aan de informateur. De VCP wijst op de sluimerende onrust in de maatschappij en de gevolgen van de coronacrisis. Om die reden is het belangrijk dat er voor het te voeren beleid draagvlak is en dat de sociale partners daarbij actief worden betrokken.

Investeringen

Naast een oproep voor een betere arbeidsmarkt met beter werk pleit de VCP onder meer voor investeringen en om werknemers weer te laten meeprofiteren van de economie die zij helpen bouwen. Middengroepen moeten meer van de welvaart profiteren en daar spelen niet alleen inkomen, maar ook de vaste lasten een grote rol. De energiekosten en zorgverzekeringskosten zijn de noodzakelijke uitgaven die de meeste impact hebben. Mensen maken zich daar veel zorgen over en hebben er maar weinig grip op omdat het vaak samenhangt met beleid. Juist daar moet het komende kabinet nadrukkelijk rekening mee houden.

Professionals

De VCP geeft aan dat het hoog tijd is professionals in de zorg, de veiligheid, het onderwijs & onderzoek voldoende middelen krijgen. De afgelopen decennia gingen deze sectoren zwaar gebukt onder bezuinigingen en is de werkdruk hard opgelopen. De coronacrisis is daar nog bijgekomen, wat de noodzaak voor investeringen alleen maar groter maakt. Verder wijst de VCP er op dat voor het goed functioneren van de rechtstaat het noodzakelijk is dat burgers toegang hebben tot overheidsinstanties. Het is nodig om te investeren in de uitvoering, zodat burgers weer de hulp en ondersteuning krijgen van een overheid die je mag verwachten.

Laatste nieuws

pensioenlab

22 mei 2024

Bijeenkomst PensioenLab: Een Succesvolle Afsluiting

coalitieakkoord

16 mei 2024

Eerste reactie VCP: Gemengde gevoelens bij hoofdlijnenakkoord 2024-2028

acties vakbonden vroegpensioen

15 mei 2024

Vakbonden: ‘Onvermijdelijk hardere acties als regeling er niet komt’

Meer nieuws