Menu
Presentatie inspiratiedocument over mantelzorg en werk

Tijdens een gezamenlijke bijeenkomst van de Stichting van de Arbeid, waar de VCP deel van uitmaakt, en Stichting Werk&Mantelzorg is het inspiratiedocument ‘Samen werkt het!’ gepresenteerd. Het inspiratiedocument bevat tal van inspirerende praktijkvoorbeelden en tips om het onderwerp bespreekbaar te maken en te komen tot maatwerkoplossingen.

Creatieve oplossingen
Steeds meer werknemers krijgen te maken met de combinatie van werk en mantelzorgtaken door de vergrijzing, de krapte op de arbeidsmarkt en de beperkte ondersteuning vanuit de overheid. De druk op mantelzorgers neemt daardoor toe. ‘Dat vraagt soms creatieve oplossingen. Het inspiratiedocument biedt handvatten om het onderwerp bespreekbaar te maken op de werkvloer en te komen tot maatwerkoplossingen. Tijdig in gesprek gaan draagt bij aan vitale organisaties en goede arbeidsverhoudingen. Een goede oplossing kan tevens verzuim en uitval voorkomen’, zegt Van Holstein.

Foto: Dirk Jol

 

Laatste nieuws

Arbeidsmarkt diversiteit architect

22 februari 2024

Meer werknemers bouwen pensioen op!

Steun het wetsvoorstel toezicht gelijke kansen

20 februari 2024

Steun het wetsvoorstel toezicht gelijke kansen

economie krapte arbeidsmarkt

19 februari 2024

Stand van de economie: onder de motorkap

Meer nieuws