Menu
Prettige Kerstdagen en een Voorspoedig Nieuwjaar

Het bestuur en de medewerkers van de Vakcentrale voor Professionals wensen u Prettige Kerstdagen en een Voorspoedig Nieuwjaar.

Het Algemeen Bestuur en de medewerkers van de MHP willen iedereen bedanken, die zich in het afgelopen jaar voor de vakcentrale heeft ingezet. Het jaar 2013 zal de geschiedenis ingaan als een jaar van akkoorden. Niet in de laatste plaats omdat sociale partners elkaar in het sociaal-economisch overleg gevonden hebben. Het sociaal akkoord geeft een perspectief naar de toekomst. Gezamenlijk werken wij ons uit de crisis, maar de economische ontwikkeling en werkloosheid vervullen ons nog steeds met zorg.

De MHP heeft zelf dit jaar een transitie ingezet naar de Vakcentrale voor Professionals en dat zal verder zijn beslag krijgen in begin 2014. Op deze manier kunnen wij als vakcentrale komende jaren de belangen van de professionals in Nederland nog beter behartigen in het sociaal-economische speelveld.

Wij wensen u prettige feestdagen en vooral een gezond 2014 toe.

Van 23 december 2013 tot en met 1 januari 2014 zal ons kantoor gesloten zijn. Voor dringende zaken kunt u contact opnemen met onze bestuurder Nic van Holstein op zijn mobiele telefoon of per email.

Laatste nieuws

coalitieakkoord

16 mei 2024

Eerste reactie VCP: Gemengde gevoelens bij hoofdlijnenakkoord 2024-2028

acties vakbonden vroegpensioen

15 mei 2024

Vakbonden: ‘Onvermijdelijk hardere acties als regeling er niet komt’

De Participatiewet schiet tekort, fundamentele verbeteringen nodig

14 mei 2024

De Participatiewet schiet tekort, fundamentele verbeteringen nodig

Meer nieuws