Menu
Prioriteiten voor de begroting SZW

De Vakcentrale voor Professionals (VCP) heeft de afgelopen tijd in de aanloop naar de begrotingsbehandeling Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) over diverse onderwerpen haar opvatting meegegeven. In de voorbereiding hebben wij met verschillende Kamerleden gesproken. Voor de begrotingsbehandeling heeft de VCP aandacht gevraagd voor een aantal prioriteiten: inkomens van middengroepen, het functioneren van de arbeidsmarkt en professionele ruimte

Inkomen middengroepen onder druk
De VCP heeft haar zorgen uitgesproken over de stapeling van problemen en de positie van middeninkomens welke zich steeds ernstiger zorgen maken over hoe rond te komen. De middengroepen zijn de ruggengraat van de samenleving, maar hun draagkracht is uitgehold. In onze contacten en in recente debatten lijkt onze boodschap te resoneren, maar uiteindelijk gaat het er natuurlijk om dat het neerslaat in beleid en praktijk. Een steeds grotere groep staat het water aan de lippen en is het wachten moe. Toenemende belastingen en afnemend recht op toeslagen zorgen er bij middeninkomens voor dat meer werken amper iets oplevert en huishoudinkomens onder druk staan. Bovendien ervaren zij een gebrek aan uitgavenzekerheid. De rekeningen voor middengroepen lopen op, of het nu gaat om energie-, woon- of zorgkosten. Onderzoek naar uitgavenzekerheid laat zien dat middengroepen steeds meer moeite hebben met hun uitgavenzekerheid. Energie is een essentiële voorziening en mag niet onbetaalbaar worden. Vanuit de overheid mag ook een aanpak verwacht worden om te voorkomen dat huishoudens de volgende winter de energierekening niet langer kunnen betalen.

Naar een beter functionerende arbeidsmarkt
Er zijn structurele maatregelen nodig zodat de marginale druk afneemt en werken weer gaat lonen. Als een bedrijf meer mensen nodig heeft, moet dat als eerste zelf zorgen om als werkgever aantrekkelijk te zijn op de arbeidsmarkt. Goede primaire en secondaire arbeidsvoorwaarden zijn daarbij een eerste vereiste, maar ook goed werkgeverschap en de professionele ruimte. Daarnaast is het nodig om fors in te zetten op technologische en sociale innovatie. Werk anders organiseren waardoor werknemers bijvoorbeeld werk en privé beter kunnen combineren. Ook de betaalbaarheid en beschikbaarheid van kinderopvang speelt hierbij een belangrijke rol. Anders kijken naar taken en functies waardoor werknemers met een ‘arbeidsbijzonderheid’ werk kunnen doen. Mensen willen interessant en relevant werk doen. Scholingsmogelijkheden en de mogelijkheid voor werknemers om zich te ontwikkelen zijn daarbij belangrijk.

Meer professionele ruimte
Belangrijk is dat professionals de ruimte krijgen, het gebrek aan autonomie in met name de maatschappelijke sectoren gaat ten koste van het vakmanschap. Professionele ruimte en goed werkgeverschap lonen. Goed werkgeverschap is geen overbodige luxe met name juist in de maatschappelijke sectoren. Eerder bleek al dat het belang van goed management in Nederland een onderschatte factor is en dat hier nog veel te winnen is, maar dat ook de zelfoverschatting van managers in Nederland te hoog is. Juist ook in de maatschappelijke sectoren komt het achterblijven van goed werkgeverschap en goede managementkwaliteiten naar voren. Daarnaast is het belangrijk dat administratieve lasten beperkt worden door meer te vertrouwen op de professional en niet verstorend zijn in het werk dat gedaan moet worden. Veel administratieve handelingen houden het werk nu alleen maar op, daar kun je ook automatisering voor inzetten. Dit vergroot ook het plezier in je werk. De overheid zal hierin zijn verantwoordelijkheid moeten nemen door te kijken naar de eigen rol in het creëren van deze administratieve lasten, maar ook in het bedrijfsleven kunnen nog veel stappen gezet worden.

Lees hier de volledige brief van de VCP

Laatste nieuws

VCP-voorzitter Nic van Holstein bezoekt Chemelot

10 april 2024

VCP-voorzitter Nic van Holstein bezoekt Chemelot

Week van de Overgang: Maak Werk van Gezondheid en Welzijn

10 april 2024

Week van de Overgang: Maak Werk van Gezondheid en Welzijn

VCP bestaat 10 jaar en 50 jaar

10 april 2024

VCP bestaat 10 jaar en 50 jaar

Meer nieuws