Menu
Privacy in de arbeidsrelatie, cursus speciaal voor OR-leden

Hoe ver mag controle van werknemers gaan? Wat mag een werkgever wel en niet vragen als een werknemer zich ziek meldt? Deze vragen komen aan bod tijdens een presentatie van de Autoriteit Persoonsgegevens over privacy in de arbeidsrelatie. De bijeenkomst is op 26 januari 2017, speciaal voor OR-leden.

Wet bescherming persoonsgegevens
Deelnemers krijgen uitleg over de toepassing van de Wet bescherming persoonsgegevens met praktijkvoorbeelden. Zodat ze zelf aan de slag kunnen, bijvoorbeeld met het beoordelen van (privacygevoelige) plannen van hun werkgever. Andere vragen die aan bod komen zijn onder meer: mag een werkgever personeelsgegevens delen met bijvoorbeeld klanten en hoe zorg je er als OR voor dat de privacy van de werknemers in jouw organisatie gewaarborgd is?

Aanmelden
Belangstellenden kunnen vanaf 1 december 2016 voor inschrijving en vragen terecht op presentatie@autoriteitpersoonsgegevens.nl. Deelname is gratis. De presentatie is in het gebouw van de Autoriteit Persoonsgegevens in Den Haag.

Laatste nieuws

pensioenlab

22 mei 2024

Bijeenkomst PensioenLab: Een Succesvolle Afsluiting

coalitieakkoord

16 mei 2024

Eerste reactie VCP: Gemengde gevoelens bij hoofdlijnenakkoord 2024-2028

acties vakbonden vroegpensioen

15 mei 2024

Vakbonden: ‘Onvermijdelijk hardere acties als regeling er niet komt’

Meer nieuws