Menu

10-04-2008

Professionele aanpak stimulering arbocatalogi

Reeds in 2007 heeft de MHP het tot stand komen van arbocatalogi van harte gestimuleerd en actief ondersteund. Dit jaar krijgt die stimulering een extra impuls en verbreding binnen de organisaties die deel uitmaken van de vakcentrale. Om een verdere professionalisering te waarborgen heeft De Unie een overeenkomst gesloten met Mede. Zoals bekend heeft de MHP de uitvoering van het project Arbocatalogi gedelegeerd aan De Unie. Mede gaat de adviseurs van de MHP-organisaties trainen in het met succes initiëren en begeleiden van arbocatalogi. De ondersteuning van Mede omvat bovendien het ontwikkelen van een stappenplan en een toolbox. De volgende activiteiten staan op stapel:
• Catalogus-conferentie maandag 18 juni
• Training Adviseurs woensdag 4 juni
• Training Begeleiders dinsdag 10 juni

Catologus-conferentie
Om zoveel mogelijk betrokken van de nodige basisinformatie te voorzien wordt woensdagmiddag 18 juni een startconferentie gehouden. De conferentie vindt plaats in Unie-Plaza te Culemborg en is bedoeld voor allen die betrokken zijn bij het stimuleren en realiseren van arbocatalogi. Programma en nadere informatie volgen.

Training Adviseurs
De training Adviseurs wordt woensdagmiddag 4 juni gehouden. De training is er op gericht branches, bedrijven en medezeggenschapsorganen te adviseren en te informeren over de wijze waarop een arbocatalogus kan worden opgezet.

Training Begeleiders
Dinsdag 10 juni volgt de training voor het begeleiden van een traject van een arbocatalogus. De training is gericht op het begeleiden van een projectgroep op branche- of bedrijfsniveau of het scholen en/of begeleiden van de betrokken medezeggenschaporganen.

Instrumenten
Om een professionele aanpak te waarborgen heeft Mede opdracht gekregen een stappenplan te ontwikkelen en een toolbox. De toolbox zal alle relevante documenten bevatten om te komen tot een arbocatalogus. Dat zijn behalve het stappenplan ook documenten als checklisten en voorbeelden van good practices. Het stappenplan bevat alle elementen die samenhangen met het opstellen en implementeren van een arbocatalogus.

Aanmelden
Belangstellenden voor de startconferentie en de trainingen kunnen zich nu al melden via de helpdesk, tel. 0345-851991of via arbocatalogus@unie.nl

Website
Blijf op de hoogte van de nieuwste ontwikkelingen via website www.unie-arbocatalogus.nl.
 

Laatste nieuws

Ledencongres De Unie: koopkrachtverlies is een groot probleem

17 april 2024

Ledencongres De Unie: koopkrachtverlies is een groot probleem

Magazine Nationaal Ambtenarencongres 2024: Samen aan de slag met Sociale veiligheid

16 april 2024

Magazine Nationaal Ambtenarencongres 2024: Samen aan de slag met Sociale veiligheid

webinar arbeidsvoorwaarden

16 april 2024

Terugblik webinar over arbeidsvoorwaarden voor jongeren

Meer nieuws