Menu
Quotum voor betere man-vrouwverhouding blijkt effectief

Onderzoek van het Centraal Planbureau (CPB) toont aan dat het ingroeiquotum voor een betere man-vrouwverhouding in de raden van commissarissen (rvc’s) van beursgenoteerde bedrijven effectief is.

Het aandeel bedrijven dat aan het quotum voldoet, dat sinds 1 januari 2022 van kracht is, is toegenomen van 34,5% tot 81,7%, waarbij een groei van 37,7%-punt kan worden toegeschreven aan het quotum. “De invoering van een quotum heeft dus een duidelijk versnellend effect op de toename van het aantal vrouwelijke rvc-leden”, zegt VCP-beleidsmedewerker Sacha Heemskerk.

Quotum effectiever dan streefcijfers

Uit het CPB-onderzoek blijkt dat een quotum effectiever is dan streefcijfers. Niet-beursgenoteerde bedrijven moeten sinds de invoering van de wet een ‘passend en ambitieus’ streefcijfer formuleren. Uit het onderzoek blijkt dat bij 43% van deze bedrijven minimaal een derde van de rvc’s uit vrouwen bestaat. Bij beursgenoteerde bedrijven met een quotum is de groei veel groter. De cijfers laten zien dat een quotum beter werkt dan alleen een streefcijfer.

“Het is positief dat de wet voor een versnelling heeft gezorgd. Dit is een belangrijke stap om te komen tot een inclusieve arbeidsmarkt is”, zegt Heemskerk.

Voldoende gekwalificeerde vrouwen

Een veelgehoord argument tegen het quotum is dat er niet voldoende gekwalificeerde vrouwen zouden zijn om de rvc-posities te vullen. Het CPB-onderzoek toont echter aan dat dit argument niet klopt. Vrouwelijk bestuurlijk talent blijkt niet schaars, en de kwaliteit van de vrouwelijke rvc-leden is net zo hoog als die van de mannelijke rvc-leden. Ook was de angst dat er vrouwelijke commissarissen uit het buitenland gehaald zouden worden. Ook dat blijkt niet het geval. Het percentage is met 35% gelijk gebleven. Ook zitten vrouwen niet vaker dan mannen in meerdere raden tegelijk.

Wetgeving en SER-advies

De wet ‘Evenwichtiger verhouding tussen mannen en vrouwen in het bestuur en raad van commissarissen’ is voortgevloeid uit een advies van de Sociaal-Economische Raad (SER). De SER heeft in 2019 geadviseerd om een quotum in te stellen voor de rvc’s van beursgenoteerde bedrijven. De wet is een belangrijke stap in de richting van een meer gelijke vertegenwoordiging van mannen en vrouwen in de top van het bedrijfsleven.

De wet bestaat uit twee onderdelen:

  • Ingroeiquotum: De ongeveer 100 beursgenoteerde bedrijven moeten er per 1 januari 2022 voor zorgen dat ten minste een derde van de rvc-posities bezet is door vrouwen.
  • Streefcijferregeling en transparantieverplichting: Voor de ruim 5.800 ‘grote’ vennootschappen in Nederland geldt een streefcijfer van een derde vrouwen in de rvc. Deze vennootschappen moeten jaarlijks rapporteren over de naleving van het streefcijfer bij de SER.

Lees meer over Genderbalans hier.

Laatste nieuws

Logo VCP YP

11 juli 2024

VCP YP: Uitnodiging bijeenkomst Prinsjesdag

Verlenging IOW

3 juli 2024

Beleidsonderzoek ‘Pensioenopbouw in balans’ gepubliceerd

zomerstop

3 juli 2024

Een lange nieuwsbrief en korte zomerstop

Meer nieuws