Menu
genderbalans

Op 20 september 2019 presenteerde de Sociaal-Economische Raad (SER) het eerste advies over de uitvoering van de wet voor meer diversiteit aan de top van het bedrijfsleven: “Diversiteit in de top, tijd voor versnelling”. In 2022 trad de wet in werking die voorschrijft dat raden van commissarissen van beursgenoteerde bedrijven voortaan voor ten minste 30% uit vrouwen moeten bestaan.

Uit de gepresenteerde rapportage blijkt dat de wet tot een positieve ontwikkeling heeft geleid. Het percentage vrouwen in raden van commissarissen is in drie jaar tijd gestegen van 21,9% naar 26,2% voor bestuur en van 13,8% naar 14,7% voor de raad van commissarissen. Een aanzienlijke stijging, maar volgens Kim Putters, de Voorzitter van de SER, gaat het niet snel genoeg.

Evaluatie nodig

Tijdens de presentatie van het rapport en de daaropvolgende persconferentie werden verschillende vragen gesteld aan de aanwezige Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, Robbert Dijkgraaf. Bijvoorbeeld, of het quotum voor raden van commissarissen ook moet worden doorgetrokken naar raden van bestuur. De minister gaf aan nog geen standpunt te hebben ingenomen over deze vraag. Hij wil eerst de resultaten van de wet voor raden van commissarissen evalueren voordat er een besluit wordt genomen over een eventuele uitbreiding van het quotum, evenals de sancties die voor betere handhaving moeten zorgen. “We moeten de wet de gelegenheid geven om zijn kracht te laten zien,” aldus de minister. De SER Scorecard, die jaarlijks wordt geüpdatet, is een mooi instrument om data-gebaseerde gesprekken met elkaar te voeren.

Rol van VCP

VCP heeft meegewerkt aan deze wet en hoopt dat het een grote impuls zal geven om de genderbalans sneller te bereiken. De VCP is tevreden over de gepresenteerde resultaten, maar stelt ook dat er nog veel werk aan de winkel is. De VCP wil dat het percentage vrouwen in de hele top van het bedrijfsleven in de komende jaren toeneemt tot 50%.

Lees meer over gelijke kansen op de arbeidsmarkt en werkvloer in ons dossier Diversiteit.

Transparantie

Hoewel inzicht in de man-vrouwverhouding een eerste stap is, is het duidelijk dat een diverse en inclusieve werkomgeving meer vereist dan alleen zichtbaarheid. Toch kan deze transparantie dienen als een duwtje in de goede richting. Met het gemakkelijk invoeren van gegevens, onderlinge vergelijkbaarheid en de beschikbaarheid op één plek via het SER diversiteitsportaal, wordt de weg vrijgemaakt voor bedrijven om van elkaar te leren, elkaar te inspireren en ervaringen uit te wisselen.

Wil je zien hoe de genderbalans in bestuur, rvc en subtop in uw sector eruitziet? Ga naar de SER Dataverkenner .

Beeld: SER Dataverkenner

Laatste nieuws

VCP heeft grote zorgen bij werkwijze arbeidsongeschiktheidsbeoordelingen door UWV

25 juni 2024

VCP heeft grote zorgen bij werkwijze arbeidsongeschiktheidsbeoordelingen door UWV

Wat verandert er in het arbeidsrecht en sociale zekerheid per 1 juli 2024?

25 juni 2024

Wat verandert er in het arbeidsrecht en sociale zekerheid per 1 juli 2024?

uitkerinsglasten

25 juni 2024

Gezondheid Nederlanders steeds slechter

Meer nieuws