Menu
Quotumwet voor mensen met een arbeidsbeperking aangeboden

Op 1 juli jl. is in de Tweede Kamer de Wet banenafspraak en quotum arbeidsbeperkten aangeboden. Deze wet is onderdeel van het Sociaal Akkoord. In de wet is de gemaakte banenafspraak vastgelegd tussen het kabinet en sociale partners en is de mogelijkheid opgenomen om een quotumregeling te activeren. Werkgevers hebben zich in de marktsector vastgelegd op 100.000 extra banen in 2026 en in de overheidssector op 25.000. De Vakcentrale voor Professionals (VCP) stelt dat deze afspraken niet vrijblijvend zijn en verwacht ook dat de werkgevers daadwerkelijk de extra banen creëren. De VCP verwacht daarom dus ook dat Quotumwet niet nodig gaat zijn.

Om het aantal extra banen te controleren, vindt er dit jaar een nulmeting van het aantal banen plaats. Vanaf 2015 dienen werkgevers de eerste banen voor arbeidsbeperkten gecreëerd te hebben. Indien dit niet het geval is, kan de quotumregeling, na overleg met sociale partners en VNG, in 2017 in werking treden. Voor elke niet ingevulde arbeidsplaats geldt dan een heffing van €5000,-. Het quotum geldt niet voor kleinere bedrijven met minder dan 25 werknemers.

Meer informatie over de banenafspraak en Quotumwet vindt u hier.

Laatste nieuws

Discussie in Kamerdebat verschuift naar middeninkomens.

21 september 2023

Discussie in Kamerdebat verschuift naar middeninkomens.

Reacties aangesloten vakorganisaties op miljoenennota

21 september 2023

Reacties aangesloten vakorganisaties op miljoenennota

Vernieuwde Handreiking zwangerschap en werk

21 september 2023

Vernieuwde Handreiking zwangerschap en werk

Meer nieuws
Naar boven