Menu
Reactie op begroting Sociale Zaken en Werkgelegenheid

Deze week wordt in de Tweede kamer de begroting Sociale Zaken en Werkgelegenheid besproken. Voorafgaand aan de begrotingsbehandeling heeft de VCP een aantal thema’s onder de aandacht gebracht.

Middengroepen
In de afgelopen jaren hebben met name de middengroepen een stapelende lastendruk gekregen. Onder meer het (steeds meer) inkomensafhankelijk maken van fiscale kortingen en toeslagen hebben bij de middeninkomens hogere lasten gegeven. De VCP pleit voor verlaging op de lasten op arbeid en verbetering van de koopkracht voor met name de middengroepen.

Ontwikkeling en scholing
Door digitalisering, internationalisering en steeds vernieuwende kennis moeten alle werknemers veel investeren in het up-to-date houden van hun kennis. Dit op peil houden gebeurt veelal door werknemers en werkgevers, maar ondersteuning vanuit de overheid is gewenst en zelfs noodzakelijk om bij te blijven bij alle ontwikkelingen in de economie en arbeidsmarkt.

Werk en werkloosheid
De recente werkgelegenheidscijfers laten zien dat de arbeidsmarkt weer aantrekt. Dat is positief want het hebben van een baan is van groot belang voor professionals. De werkloosheid daalt, maar blijft nog altijd hoog onder ouderen en jongeren en dat baart de VCP zorgen.

Eerlijk speelveld en regulering
De VCP is van mening dat duurzame arbeidsrelaties van belang zijn voor professionals en ondernemingen. Professionals willen hun werk kunnen doen met zekerheid over werk en inkomen. In de recente cijfers is het zichtbaar dat het aantal vaste banen toeneemt, maar het relatieve aandeel van flexibele contracten en zzp´ers is nog steeds groot en de verschijningsvormen nemen toe.. Vandaar de oproep om de race naar beneden te keren en de ontwikkelingen in goede banen te leiden.

Pensioenen
De VCP heeft in aanloop van het algemeen overleg over pensioenen brieven verzonden over diverse pensioenonderwerpen, waaronder de verhoging van de AOW- en pensioenrichtleeftijd, de reactie op de Perspectiefnota toekomst pensioenstelsel en een gezamenlijke reactie op de najaarsrapportage DNB over de dekkingsgraden pensioenfondsen.

Lees de volledige brief over de Begroting Sociale Zaken en werkgelegenheid 2017

Laatste nieuws

Verlenging IOW

29 mei 2024

VCP stelt aanpassingen voor evenwichtiger uitvoering in uitkeringsfase

AI Act: wat is voor belang voor werknemers

28 mei 2024

AI Act: wat is voor belang voor werknemers

Wil je pensioenfondsbestuurder worden? Meld je dan nu aan!

27 mei 2024

Wil je pensioenfondsbestuurder worden? Meld je dan nu aan!

Meer nieuws