Menu

De VCP heeft op 3 maart jl. haar reactie ingestuurd op de internetconsultatie voorstel van wet tot wijziging van de Wet op de ondernemingsraden (WOR) en de Pensioenwet (PW) in verband met de bevoegdheden van de ondernemingsraad (OR) inzake de beloningen van bestuurders en inzake de arbeidsvoorwaarde pensioen.

In de reactie geeft de VCP aan dat zij het voeren van een jaarlijks gesprek tussen de bestuurders en de ondernemingsraad over de ontwikkeling van de beloningsverhoudingen, inclusief die van het bestuur, onvoldoende vindt omdat dit nog een te vrijblijvend karakter heeft. Hierom pleit de VCP voor het geven van een adviesrecht (artikel 25 WOR) aan de OR om het gesprek over de beloningsverhoudingen verder te bevorderen.

Ten aanzien van de OR en pensioen vindt de VCP dat er, daar waar er geen cao is, er in aanvulling op de voorstellen in het unaniem SER-advies van 20 juni 2014 over het instemmingsrecht van de OR overgangsrecht moet komen. Dit moet gaan over de vraag welke onderdelen instemmingsplichtig zijn of niet van een uitvoeringsovereenkomst. De stel- en bewijsplicht dient volgens de VCP defacto bij de ondernemer te liggen. Er kan slechts sprake zijn van een informatieplicht voor de ondernemer over onderdelen van de uitvoeringsovereenkomst, indien de OR en de ondernemer hierover in de ondernemingsovereenkomst of anderszins schriftelijke afspraken hebben gemaakt binnen een bepaalde termijn na invoering van deze wet. 

Laatste nieuws

Verlenging IOW

29 mei 2024

VCP stelt aanpassingen voor evenwichtiger uitvoering in uitkeringsfase

AI Act: wat is voor belang voor werknemers

28 mei 2024

AI Act: wat is voor belang voor werknemers

Wil je pensioenfondsbestuurder worden? Meld je dan nu aan!

27 mei 2024

Wil je pensioenfondsbestuurder worden? Meld je dan nu aan!

Meer nieuws