Menu
Reactie StvdA op consultatie Pensioencommunicatiewetgeving

De StvdA heeft gereageerd op het door staatssecretaris Klijnsma aangeboden voorontwerp van de wet Pensioencommunicatie. De StvdA onderschrijft het algemene uitgangspunt van het wetsontwerp dat bij pensioencommunicatie het (handelings)perspectief van de deelnemer centraal dient te staan. De StvdA plaatst echter ook een aantal kanttekeningen bij het voorontwerp van wet.

Zo kan de StvdA (waaronder de MHP) zich erin vinden dat er voor pensioenuitvoerders binnen bepaalde grenzen meer ruimte komt voor maatwerk, er sprake is van een gelaagdheid in de informatievoorziening, er meer gebruik wordt gemaakt van de mogelijkheden tot digitale informatieverstrekking en er een uniforme communicatie komt over de verwachte pensioenuitkomsten en de risico’s. Mede als gevolg hiervan zal www.mijnpensioenoverzicht.nl verder worden uitgebreid zodat deelnemers een totaaloverzicht krijgen van hun oudedagsvoorziening.

Kanttekeningen plaatst de Stichting bijvoorbeeld bij de effectiviteit van de aanpassingen in relatie tot het kostenaspect. De uitgaven voor communicatie dienen in samenhang te staan tot het gewenste resultaat. Immers hogere communicatiekosten betekenen in de regel een lagere pensioenaanspraak. Dit dient nauwlettend in de gaten gehouden te worden. Verder dienen verschillende informatiekanalen elkaar niet te veel te overlappen. Tot slot merkt de Stichting op dat meerdere onderdelen nog moeten worden uitgewerkt in Algemene Maatregelen van Bestuur. Bijvoorbeeld de invulling van de uniforme rekenmethodiek, zodat alle pensioenfondsen op een zelfde manier in meerdere scenario’s verwachte pensioenresultaten naar hun deelnemers kunnen communiceren. Dit luistert nauw door de vele verschillende pensioencontracten die we in Nederland kennen. Hierdoor bestaat er nog geen totaalbeeld en kan de Stichting nog geen definitief oordeel geven.

Lees meer in de volledige reactie van de StvdA.

Laatste nieuws

Aleid Ringelberg benoemd als vice-voorzitter VCP

24 november 2022

Aleid Ringelberg benoemd als vice-voorzitter VCP

VCP geschokt over nieuwste cijfers corona schoolachterstand

18 november 2022

VCP geschokt over nieuwste cijfers corona schoolachterstand

VCP content over degelijke Kamerbehandeling Pensioenwet

17 november 2022

VCP content over degelijke Kamerbehandeling Pensioenwet

Meer nieuws
Naar boven