Menu
Reactie vakcentrales aan Eerste Kamer op versnelde verhoging AOW-leeftijd

Op 18 mei jl. hebben de vakcentrales VCP, FNV en CNV de reacties van ruim 400 door het wetsvoorstel ‘versnelde verhoging AOW-leeftijd’ getroffen mensen onder de aandacht gebracht van de Eerste Kamer. De vakcentrales gaan ervan uit dat de Eerste Kamer deze verhalen meeweegt in haar uiteindelijke besluitvorming over het wetsvoorstel dat 19 mei a.s. plenair zal worden behandeld.

Eerder verzocht de Eerste Kamer, in reactie op een kritische brief (.pdf) van de vakcentrales d.d. 17 april jl., om de gevolgen van het wetsvoorstel ‘versnelde verhoging AOW-leeftijd’ inzichtelijk te maken. Uit de ruim 400 ingezonden verhalen (.pdf) van mensen die worden geconfronteerd met een AOW-gat, blijkt dat de gevolgen voor hen onoverkomelijk zijn en dat zij onvoldoende zijn geïnformeerd door de overheid over de consequenties van dit wetsvoorstel. Het is de bedoeling dat het wetsvoorstel al per 1 januari a.s. ingaat. De vakcentrales pleiten in hun brief (.pdf) bij de Eerste Kamer er daarom voor niet akkoord te gaan met dit wetsvoorstel. Dit omdat een substantieel deel van de betrokkenen al is gestopt met werken en niet eens de kans heeft gehad om te anticiperen op deze wetgeving.

Laatste nieuws

Verlenging IOW

29 mei 2024

VCP stelt aanpassingen voor evenwichtiger uitvoering in uitkeringsfase

AI Act: wat is voor belang voor werknemers

28 mei 2024

AI Act: wat is voor belang voor werknemers

Wil je pensioenfondsbestuurder worden? Meld je dan nu aan!

27 mei 2024

Wil je pensioenfondsbestuurder worden? Meld je dan nu aan!

Meer nieuws