Menu
Reactie vakcentrales uitingen aankomend voorzitter VNO-NCW

De vakcentrales FNV, CNV en VCP hebben kennis genomen van de verschillende uitingen van de heer de Boer in de verschillende kranten. Naar aanleiding hiervan nodigen de vakcentrales de aankomend voorzitter van VNO-NCW, Hans de Boer uit voor een overleg binnen de Stichting van de Arbeid. Met zijn uitspraken heeft De Boer veel vragen doen rijzen over de toekomst van het overlegmodel en met de afspraken zoals gemaakt in het Sociaal Akkoord.

Premier Rutte heeft in een reactie bij de NOS aangegeven dat hij de nieuwe voorzitter van VNO-NCW gesproken heeft en van hem begrepen heeft dat alle afspraken in het Sociaal Akkoord, ook over de WW onder het bewind van De Boer eerbiedigd zullen worden.

Gerrit van de Kamp, duovoorzitter VCP: “Met de afspraken die we in het Sociaal Akkoord hebben gemaakt met werkgevers en het kabinet verstevigen we zowel werknemers als werkgevers. Een nieuwe voorzitter van werkgeverskant moet daar niet aan gaan tornen. Die handtekening van VNO-NCW staat. Zelfs als hij niet gelooft in het wat ons betreft grote belang van sociaal overleg tussen partijen in Nederland.”

Ton Heerts, voorzitter FNV en werknemersvoorzitter van de Stichting van de Arbeid: “De verhalen eerder vanochtend lezen als een totaal andere koers van VNO NCW en niet in lijn met het tussen sociale partners gesloten akkoord. Het is goed dat het kabinet bij monde van de minister-president helderheid heeft gegeven over de verschillende afspraken. Wij gaan uit van een betrouwbare VNO-NCW voorzitter en dus ook dat het derde jaar WW zal worden gerepareerd in de CAO’s.”

Maurice Limmen, voorzitter CNV: “Kennelijk is het via dit soort interviews waarop de heer De Boer als aankomend voorzitter van VNO-NCW piketpaaltjes slaat voor zijn werkgeversachterban. Maar afspraak is afspraak, wij gaan niet nog een keer onderhandelen over het Sociaal Akkoord of over de reparatie van het derde jaar WW, daarover bestaat geen enkel misverstand.”

Laatste nieuws

Discussie in Kamerdebat verschuift naar middeninkomens.

21 september 2023

Discussie in Kamerdebat verschuift naar middeninkomens.

Reacties aangesloten vakorganisaties op miljoenennota

21 september 2023

Reacties aangesloten vakorganisaties op miljoenennota

Vernieuwde Handreiking zwangerschap en werk

21 september 2023

Vernieuwde Handreiking zwangerschap en werk

Meer nieuws
Naar boven