Menu
Reactie VCP op verkiezingsuitslag: Alle hardwerkende professionals moeten op de radar staan bij de grote opgaven waar de politiek voor staat

De kiezer heeft haar stem uitgebracht. Partijen zullen een coalitie moeten vormen. In de formatie zal een koers gekozen worden voor een nieuw kabinet. Voor de VCP is het belangrijk dat daarbij de vele hardwerkende professionals op de radar staan.

Professionals op de radar
Er is veel onrust en onzekerheid bij huishoudens. “In de komende formatie mogen de professionals in de brede middengroepen niet vergeten worden. De inkomens- en uitgavenzekerheid van de middengroepen staat zwaar onder druk. Daar zou het debat ook na de verkiezingen over moeten gaan. Wij blijven zorgen dat deze groep bij de politiek op de radar blijft,” zegt Nic van Holstein, voorzitter van de Vakcentrale voor Professionals (VCP) in een eerste reactie op de verkiezingsuitslag.

 Arbeidsmarktpakket doorzetten
“Het is belangrijk dat een nieuwe coalitie voortgaat met de uitwerking van het samenhangend arbeidsmarktpakket. Wij denken dat het uitgewerkte pakket zorgt voor een trendbreuk naar een betere arbeidsmarkt”, aldus Van Holstein. Het is een afgewogen pakket met draagvlak vanuit sociale partners. Wij waarschuwen voor cherry picking uit het arbeidsmarktpakket.

Nederland staat voor een opgave
Onvermijdelijk komen er grote kwesties op Nederland af. Wij geven de politiek voor de formatie verscheidene punten mee ter verbetering van de positie van de middeninkomens in Nederland. Middengroepen willen zelfredzaam blijven. Zeker ook in het licht van de transities waar ons land voor staat.

In onze position paper hebben we verder suggesties gedaan ter verbetering van de positie van werknemers, de sociale zekerheid, verbetering van industrie, de (sociale) innovatie, het innovatievermogen van Nederland en in te zetten op verbetering van de maatschappelijke sectoren. We moeten samen werken aan een overheid die naast de burger staat.

Laatste nieuws

Arbeidsmarkt diversiteit architect

22 februari 2024

Meer werknemers bouwen pensioen op!

Steun het wetsvoorstel toezicht gelijke kansen

20 februari 2024

Steun het wetsvoorstel toezicht gelijke kansen

economie krapte arbeidsmarkt

19 februari 2024

Stand van de economie: onder de motorkap

Meer nieuws