Menu
Reacties aangesloten vakorganisaties op miljoenennota

De vakorganisaties die bij de VCP zijn aangesloten hebben de Miljoenennota met gemengde gevoelens ontvangen. Hieronder staan de belangrijkste reacties op een rij.

Reacties aangesloten organisaties

 • De Unie op Miljoenenota: ‘Middeninkomens verzuipen in stilte’
  Reinier Castelein, voorzitter De Unie: “Deze Prinsjesdag horen we veel verkiezingsretoriek en zien we de bekende plaatjes. Iedereen heeft het over de pantalon van Maxima of over de armoede van de minima. De middeninkomens worden vergeten en verzuipen in stilte door stijgende lasten en stijgende kosten. Er wordt 2 miljard uitgegeven om armoede te bestrijden. Wat niet zichtbaar is, is dat de inkomstenbelasting volgend jaar hoger uitvalt. De lastendruk voor de middeninkomens neemt weer toe, terwijl de lastendruk juist naar beneden moet, over de hele linie. Juist dat is goed voor alle inkomens. De samenleving hunkert naar herstel van vertrouwen. Een deel daarvan is te vinden in inkomenszekerheid en uitgavenzekerheid voor het midden. Niets daarvan in deze Miljoenennota.”

  Lees hier de reactie van De Unie.

   

 • CMHF voorafgaand aan Prinsjesdag: ‘Publieke dienstverlening onder druk’
  Marc de Natris, voorzitter CMHF: “Helaas blijven wij vanuit onze achterban geluiden ontvangen dat tot op heden weinig of niets is gedaan om het werkklimaat van onze leden in de publieke sector (w.o. zorg, onderwijs, veiligheid, gemeenten, rijk) te verbeteren en/of aantrekkelijker te maken. Het wordt dan ook tijd dat het demissionaire kabinet en de Tweede Kamer dit als een speerpunt gaan bestempelen om zo de publieke sector uit het slop te trekken. Dit omdat de sporadische hersteloperaties die de afgelopen jaren zijn genomen niet meer dan noodverbanden zijn geweest.”

  Reactie CMHF voorafgaand aan Prinsjesdag.

   

 • NU’91 op kabinetsplannen: ‘Investering in zorgprofessionals blijft uit’
  Femke Merel van Kooten, voorzitter NU’91: “De zorgsector bleef opnieuw onderbelicht tijdens Prinsjesdag. Er is dringend aandacht nodig voor de uitdagingen waar de zorg mee te maken heeft.” Volgens NU’91 is de zorgbegroting niet ingericht op degenen die uiteindelijk de zorg moeten leveren: de professionals zelf. Volgens Van Kooten is deze daarom niet toekomstbestendig. “Het is iedere dag alle hens aan dek voor zorgprofessionals, maar de kabinetsplannen laten die urgentie volstrekt niet zien. De regering investeert bewust niet in het aantrekken van nieuwe verpleegkundigen en verzorgenden. Het zegt wel in te zetten op het behoud van de huidige beroepsgroep, maar dat blijkt uit niets. Een concreet beleid om de problemen daadwerkelijk aan te pakken ontbreekt. Nu al wachten mensen onnodig lang op geschikte zorg”.

  Lees hier de reactie van Nu’91.

   

 • HZC: Marginale belastingdruk middeninkomens slaat arbeidsmobiliteit plat
  Chris van Veldhuizen, directeur van HZC: “De kabinetsplannen voor 2024 werken met de verder toenemende (marginale) druk op de middeninkomens totaal averechts uit in de huidige krappe arbeidsmarkt. Voor steeds meer werknemers loont het niet meer om meer uren te gaan werken of zich door te ontwikkelen.

  De ‘koopkrachtplaatjes’ van het kabinet geven aan dat alle netto-inkomens er in 2024 iets op vooruit gaan. Verbetering van de netto-inkomens is hard nodig om te voorkomen dat de koopkracht verder onder druk komt te staan en een grotere groep Nederlanders in armoede terecht komt. Waarbij de werkelijke koopkrachtverbetering mede wordt bepaald door de inflatieontwikkeling, die vooralsnog weerbarstiger lijkt dan gehoopt.

  Naar de mening van HZC zouden werknemers in Nederland meer handelingsperspectief moeten hebben, zodat ze zelfverbetering in hun eigen situatie kunnen brengen. Ongeacht bovengenoemde specifieke voorbeelden betreft het probleem van de hogere marginale belastingdruk inmiddels steeds meer middeninkomensgroepen. Mocht de Kamer besluiten tot een verhoging van het minimumloon dan zijn zeker maatregelen nodig in heffingskortingen en toeslagen, om ervoor te zorgen dat de marginale druk niet nóg groter wordt.”

  Lees hier de reactie van HZC.

   

 • De eerste reactie van de VCP op de Troonrede 2023 kunt u hier vinden

 • Na de presentatie van de Miljoenennota 2024 heeft de VCP een brief gezonden aan de fractievoorzitters in de Tweede Kamer voor de Algemeen Politieke Beschouwingen.

Laatste nieuws

coalitieakkoord

16 mei 2024

Eerste reactie VCP: Gemengde gevoelens bij hoofdlijnenakkoord 2024-2028

acties vakbonden vroegpensioen

15 mei 2024

Vakbonden: ‘Onvermijdelijk hardere acties als regeling er niet komt’

De Participatiewet schiet tekort, fundamentele verbeteringen nodig

14 mei 2024

De Participatiewet schiet tekort, fundamentele verbeteringen nodig

Meer nieuws