Menu
Reacties aangesloten vakorganisaties op miljoenennota

De vakorganisaties die bij de VCP zijn aangesloten hebben de Miljoenennota met gemengde gevoelens ontvangen. Hieronder staan de belangrijkste reacties op een rij.

Reacties aangesloten organisaties

  • Vakorganisatie De Unie moet nog zien of de belofte van koopkrachtherstel in crisismodus wordt waargemaakt. “Het hele koopkrachtplaatje is onder crisisdruk tot stand gekomen. Nog niet alles is uitgewerkt en doorgerekend dus komende weken wordt pas duidelijk wat het effect op de koopkracht gaat zijn”, zegt voorzitter Reinier Castelein.
    Lees hier de volledige reactie van De Unie.

  • Vakorganisatie CMHF zegt dat het tijd wordt dat het kabinet actie gaat ondernemen dat (meer) werken weer loont. Sinds jaar en dag neemt de koopkracht van de werknemers niet of nauwelijks toe. Van “het nivelleren is een feest” beleid van de afgelopen jaren plukken de middeninkomens de wrange vruchten. Het kabinet moet actie ondernemen om de belastingdruk voor werkenden substantieel te verlagen.

    Vakorganisatie voor marineofficieren KVMO (aangesloten bij CMHF) stelt vast dat de krijgsmacht een prominente plek in de Troonrede heeft gekregen. Maar naar het zich laat aanzien zal er echter geen extra budget beschikbaar komen. Lees hier verder.

    NU’91 zegt dat verpleegkundigen en verzorgenden staan weer in de kou staan. De vakbond roept op de loon achterstanden in de zorg ongedaan te maken, daarnaast is er nog voor de komende winter een inflatiecorrectie nodig. “De personeelstekorten zijn groot, het verzuim neemt steeds verder toe, de uitstroom neemt niet af en de werkdruk van verzorgenden, verpleegkundigen en aanverwante beroepen in de directe patiëntenzorg blijft met dit beleid toenemen.”

Diverse organisaties die bij de VCP zijn aangesloten (waaronder VHP2 en HZC), hebben de  reactie van de VCP op de Troonrede gepubliceerd.

Laatste nieuws

Verlenging IOW

29 mei 2024

VCP stelt aanpassingen voor evenwichtiger uitvoering in uitkeringsfase

AI Act: wat is voor belang voor werknemers

28 mei 2024

AI Act: wat is voor belang voor werknemers

Wil je pensioenfondsbestuurder worden? Meld je dan nu aan!

27 mei 2024

Wil je pensioenfondsbestuurder worden? Meld je dan nu aan!

Meer nieuws