Menu
Werknemers groep

Een geheel nieuwe manier om mensen naar ander werk te helpen en (massa-)werkloosheid te voorkomen. Daar draait het om bij de zogeheten Regionale Mobiliteitsteams. In een uniek samenwerkingsverband tussen vakbonden, werkgevers, onderwijs, SBB, UWV en gemeenten begeleiden ze mensen naar nieuw werk. Vandaag zijn de 35 RMT’s officieel van start gegaan.

Toekomstpro(o)f

Binnen de RMT’s spelen VCP en vakorganisatie De Unie een actieve rol met Toekomstpro(of), waar werkzoekenden terechtkunnen. Het gaat om mensen die door corona niet zeker meer zijn van hun baan of die zijn kwijtgeraakt. Wie zich bij Toekomstpro(o)f aanmeldt, kan rekenen op een intensieve begeleiding. Loopbaancoaches staan klaar om werkzoekenden te helpen met advies, (om)scholing, nieuw werk en financieel inzicht.

Voortvarend

“De afgelopen maanden zijn we voortvarend aan de slag gegaan. Nu al hebben we enkele tientallen mensen aan een nieuwe baan geholpen”, zegt Kim Hooiveld, coördinator van Toekomstpro(o)f. De VCP en De Unie zijn op dit moment betrokken bij het merendeel van de 35 RMT’s. Dat aantal wordt de komende maanden nog verder uitgebreid. “Iedereen kan bij ons terecht, ook als je niet verbonden bent aan de VCP. We zijn er voor alle professionals die hun toekomst op de arbeidsmarkt veilig willen stellen.”

Bredere doelgroep

De regionale mobiliteitsteams richten zich ook op zelfstandig ondernemers en jongeren die na de corona-uitbraak in de problemen zijn gekomen. Ook mensen met een grotere afstand tot de arbeidsmarkt behoren tot de doelgroep, daarvoor wordt samengewerkt met SWOM. De verwachting is dat RMT’s het de komende tijd drukker zullen krijgen, nu de steunmaatregelen van het kabinet op hun eind lopen en bedrijven daardoor in de problemen kunnen komen.

Sectoren

Volgens Kim Hooiveld zijn de teams ook voor bepaalde beroepsgroepen van belang. “In sommige sectoren is sprake van grote vraag naar nieuwe mensen, denk bijvoorbeeld aan Defensie of BOA’s. Daarvoor wordt samenwerking gezocht met de Coalitie voor de Veiligheid. In andere sectoren kan bijvoorbeeld door transities een overschot aan werknemers ontstaan, die moeten omzien naar een andere functie. RMT’s kunnen mensen zó helpen om te scholen dat ze in kansrijke beroepen en sectoren verder kunnen.”

Laatste nieuws

pensioenlab

22 mei 2024

Bijeenkomst PensioenLab: Een Succesvolle Afsluiting

coalitieakkoord

16 mei 2024

Eerste reactie VCP: Gemengde gevoelens bij hoofdlijnenakkoord 2024-2028

acties vakbonden vroegpensioen

15 mei 2024

Vakbonden: ‘Onvermijdelijk hardere acties als regeling er niet komt’

Meer nieuws