Menu

Het dagloonbesluit van juni 2015 heeft vergaande gevolgen voor starters, flexwerkers en herintreders. De VCP heeft hierover signalen gekregen en deze eerder aangekaart bij SZW. Op aandringen van de vakbeweging wordt het dagloonbesluit gewijzigd, maar de voorstellen van de minister om het dagloon WW te repareren zijn niet voldoende.

In het voorstel wordt de hoogte van het dagloon WW bepaald aan de hand van gewerkte maanden, ongeacht het aantal gewerkte dagen in een kalandermaand. Echter als een werknemer een dag in die maand heeft gewerkt wordt een volledige maand meegeteld bij het dagloon, waardoor de WW-uitkering nog altijd lager uitkomt.

De VCP heeft de voorkeur voor een oplossing die zo dicht mogelijk blijft bij het vorige dagloonbesluit uit 2013. Daarbij telt alleen het loon vanuit het laatste dienstverband mee en de dagloondagen uit dit dienstverband. Deze optie zorgt ervoor dat het daadwerkelijk aantal gewerkte dagen wordt meegeteld in de berekening van de WW en zodoende dit voor een werknemer meer duidelijkheid en zekerheid geeft als die een WW-uitkering aanvraagt.

De VCP heeft verder twijfels bij de late invoering van het nieuwe dagloonbesluit, namelijk 1 januari 2017. Hierdoor blijven werknemers die recht hebben op een WW-uitkering voor een lange tijd de lagere WW-uitkering ontvangen van het huidige dagloonbesluit.

Laatste nieuws

Discussie in Kamerdebat verschuift naar middeninkomens.

21 september 2023

Discussie in Kamerdebat verschuift naar middeninkomens.

Reacties aangesloten vakorganisaties op miljoenennota

21 september 2023

Reacties aangesloten vakorganisaties op miljoenennota

Vernieuwde Handreiking zwangerschap en werk

21 september 2023

Vernieuwde Handreiking zwangerschap en werk

Meer nieuws
Naar boven