Menu
Reparatie WW & WGA kan van start

Nu tenslotte ook de Ministerraad akkoord is met de noodzakelijke regelgeving kan de reparatie van het 3e jaar WW en de WGA van start. Decentrale cao-partijen kunnen nu aan de slag om afspraken te maken over de reparatie van de opbouw en duur van de WW en WGA. De VCP is blij dat alle hobbels zijn weggenomen en de beperking van de WW gerepareerd kan worden. Hierdoor bouwen jonge werknemers sneller WW op en behouden oudere werknemers langer hun inkomenszekerheid bij werkloosheid.

SPAWW
Om cao-partijen te faciliteren heeft de Stichting van de Arbeid een landelijk fonds in het leven geroepen onder de naam ‘Stichting Private Aanvulling WW en WGA’ (PAWW). Cao-partijen kunnen een afspraak over de reparatie van het zogenaamde ‘derde WW-jaar’ onderbrengen bij de private Stichting PAWW. Er is een standaard cao-tekst en een reglement waarmee cao-partijen in een bedrijf of sector kunnen aansluiten bij de regeling. Voor mensen die onder zo’n cao gaan vallen geldt dat duur en opbouw van WW-rechten worden gerepareerd. De benodigde informatie is op de website van SPAWW terug te vinden.

Goede zaak
De VCP vindt de reparatie een goede zaak voor werknemers. Per 1 januari 2016 zijn de maximale duur en opbouw voor de WW en voor de loongerelateerde periode van de regeling Werkhervatting Gedeeltelijk Arbeidsgeschikten (WGA) beperkt. De maximale duur is teruggebracht van 38 maanden naar 24 maanden en de opbouw is vanaf het elfde jaar arbeidsverleden een halve maand in plaats van een hele maand. In het Sociaal Akkoord van 2013 hebben de centrale werkgevers- en werknemersorganisaties afgesproken de versobering van die duur en opbouw via cao-afspraken te repareren.

Laatste nieuws

VCP heeft grote zorgen bij werkwijze arbeidsongeschiktheidsbeoordelingen door UWV

25 juni 2024

VCP heeft grote zorgen bij werkwijze arbeidsongeschiktheidsbeoordelingen door UWV

Wat verandert er in het arbeidsrecht en sociale zekerheid per 1 juli 2024?

25 juni 2024

Wat verandert er in het arbeidsrecht en sociale zekerheid per 1 juli 2024?

uitkerinsglasten

25 juni 2024

Gezondheid Nederlanders steeds slechter

Meer nieuws